Samuelsen erbjuder professionella politiska nätverk inom en rad sakpolitiska områden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell men samtidigt förtrolig ram. Nätverket är ett ramverk för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Samuelsen är ett politiskt och ekonomiskt oberoende företag. Samuelsens viktigaste målsättning är att erbjuda våra medlemmar yrkesmässiga politiska nätverk, som stärker medlemmarnas kompetenser och skapar värdefulla professionella relationer över ämnesområden.

Nätverken håller fem–sex nätverksmöten om året, där medlemmarna blir utmanade och inspirerade av några av de viktigaste ledarna, opinionsbildarna och experterna inom deras område.

Samuelsen har sedan 2005 utvecklat en nätverksmodell som är unik i sin kombination av yrkesmässiga frågor och sakpolitisk debatt. Sedan Samuelsen grundades i Danmark 2001 har vi erbjudit tusentals nätverksmedlemmar sakpolitisk insikt, inspiration, inflytande och professionellt relationsbyggande. Nedan kan du läsa mer om de huvudkomponenter som utgör nätverksmodellen.

Professionalitet
Samuelsens nätverk har ett uttalat professionellt fokus. På varje nätverksmöte deltar en eller flera aktuella debattörer, experter eller intressenter. De vill alltid vara expert inom mötets ämne, och de bidrar till respektive nätverk med aktuella input, som öppnar upp för debatt och erfarenhetsutbyte. Detta säkrar att medlemmarna vidareutvecklas genom expertinlägg, ”best practice” och mötet med relevanta aktörer.

Mötesledare
Alla Samuelsens nätverk har en fast mötesledare. Mötesledaren deltar i alla nätverksmöten, och leder debatt och erfarenhetsutbyte på mötena. Mötesledarna är handplockade till sina specifika nätverk för att de är bland de viktigaste debattörerna eller experterna på området. Detta säkrar hög kvalitet och kontinuitet över nätverkets olika mötesämnen.

Professionella relationer
Samuelsens nätverk är ett ramverk för professionell relationsbildning, ”best practice” och erfarenhetsutbyte. Bra networking och en hög nivå på det yrkesmässiga innehåll hänger ihop, och när dessa alltid är i topp säkras starka relationer som skapar värde för dig och din organisation.

Bred medlemskrets
Samuelsens nätverk är sektorsövergripande. Nätverken samlar ledare och nyckelmedarbetare från offentliga institutioner, intresseorganisationer och privata företag. Detta skapar grund för professionella samarbeten och erfarenhetsutbyten, i ett forum där alla medlemmar har samma sakpolitiska område som ram för sitt arbete, men från olika perspektiv.

Vi har medlemmar från bland andra...