Cookie- och personuppgiftspolicy

 1. Företagsinformation

Den här hemsidan publiceras av:

Samuelsen Nätverk AB

Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Org.nr. 559331-8529
mejl@samu.nu

 1. Cookies

Denna hemsida använder cookies till nedanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det finns ingen personlig information sparad i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så lång tid sparas cookies

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.2 Så raderar och undviker du cookies

Om du ändå vill avaktivera cookies fungerar alla webbläsare olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Internet Explorer 11:

Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK. Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik...

Google Chrome:

Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart. Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation… För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs hemsida.

Safari:

För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: Tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

Firefox:

För att rensa cookies: Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet. Under fliken Historik, tryck på knappen "Visa kakor". Välj "Ta bort alla", så rensas alla cookies från din dator. För att blockera cookies på alla webbplatser: Gå till Inställningar i Firefox och gå till panelen Sekretess & Säkerhet. Under fliken Historik finns en rullist: "Firefox kommer att:". Välj "Använda anpassade inställningar för historik". Ta bort markeringen för "Tillåt att webbplatser lagrar kakor". För att rensa din cache: Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet. Under rubriken Cachat Webinnehåll, klicka på Rensa Nu.

2.3 Vad cookies används till på vår hemsida

Cookies används till att föra statistik över antalet besökare.

Sidan använder cookies från följande tredje parter som har tillgång till cookiesen:

2.3.1 Google Analytics (trafikmätning)

Webbsidan använder cookies från Google Analytics till att mäta trafiken på sidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.

2.3.2 Leadfeeder (trafikmätning)

Webbsidan använder Leadfeeder till att mäta trafiken på sidan.

2.3.3 LinkedIn

Webbsidan använder en LinkedIn-pixel till att målgruppsrikta annonser bättre.

 1. Personuppgiftspolicy för Samuelsen Nätverk AB

Vi säkrar en rättvis och transparent databehandling. När vi ber dig lämna dina personuppgifter till vårt förfogande informerar vi dig om vilka uppgifter som behandlas samt i vilket syfte.

 1. Vi använder denna typ av data om dig

Vi använder uppgifter om dig för att förbättra vår service, säkra kvaliteten i våra produkter och tjänster samt i vår kontakt med dig.

De data vi använder omfattar i allmänhet:

-          Allmänna persondata såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress

-          Transaktionsdata

-          Användarhistorik på våra digitala tjänster

Företaget levererar ett stort antal tjänster, varav alla har särskilda villkor. När du vid beställning av en av dessa tjänster lämnar dina personuppgifter till företaget, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas.

 1. Vi samlar in och lagrar personuppgifter för specifika ändamål

Vi samlar in och lagrar dina uppgifter för specifika syften, eller andra legitima affärsändamål, till exempel:

-          Behandling av ditt köp och leverans av vår tjänst

-         Anpassning av vår kommunikation och marknadsföring till dig

 1. Vi behandlar endast relevanta persondata

Vi behandlar endast de uppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till ovan angivna syften. Ändamålet är avgörande för vilken typ av uppgifter om dig som utgör ett relevant syfte för oss. Detta gäller även omfattningen av de persondata vi använder. Företaget säkerställer i samband med detta att vi inte använder fler uppgifter än vad som är nödvändigt för det specifika ändamålet.

 1. Vi behandlar endast nödvändiga persondata

Vi insamlar, behandlar och bevarar endast de persondata som är nödvändiga för att uppfylla det fastsatta ändamålet. Därutöver kan det finnas lagstiftning kring vilken typ av persondata som är nödvändig att samla in och lagra för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla kontrakt eller annan laglig skyldighet.

 1. Vi kontrollerar och lagrar dina personuppgifter

Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig varken är felaktiga eller vilseledande. Vi uppdaterar också dina personuppgifter kontinuerligt. I detta hänseende är det nödvändigt att du upplyser oss om relevanta ändringar i dina data. Du kan använda mejl@samu.nu för att meddela oss eventuella förändringar.

 1. Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga

Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som utgjorde grunden till vår insamling, bearbetning och lagring av din data.

 1. Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften, såvida vi inte har en rättslig anledning till att erhålla dem. Vi informerar dig om en sådan grund samt vårt legitima intresse för att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka det genom att kontakta oss. Använd mejl@samu.nu om du önskar ytterligare upplysningar.

 1. Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi vidarebefordrar dina personuppgifter till samarbetspartners och aktörer inhämtar vi ditt samtycke och informerar om vad dina uppgifter ska användas till. Du kan när som helst invända mot denna form för vidarebefordran.

Vi inhämtar inte ditt samtycke om vi juridiskt är skyldiga att vidarebefordra dina personuppgifter, till exempel som en del av en rapportering till en myndighet. I praxis kan följande samarbetspartners komma att bli aktuella:

- Leverantörer av IT-system: När vi behandlar din data i ett IT-system, är det i realiteten tal om behandling av personuppgifter av tredje part, då systemleverantören kan ge support till systemet och därmed ha tillgång till data.

- Rådgivare: I form av bank-, revisions- eller advokatverksamheter (exempelvis vid inkasso-relaterade fall).

- Distributörer: I förbindelse med varuleveranser.

- Driftoperatörer: Exempelvis leverantörer av IT-servrar.

 1. Cookiepolitik

Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll och våra annonser, för att visa dig funktioner samt för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra annonserings- och analyspartners. Våra partners kan kombinera denna information med andra upplysningar du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

 1. Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet

Företaget har upprättat en IT-säkerhetspolicy med instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller modifieras, från obehörigt offentliggörande samt mot obehörig åtkomst eller tillgång till dem.

 1. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter om dig vi behandlar, var de kommer ifrån samt vad vi använder dem till. Vidare har du rätt att få veta hur länge vi behåller dina personuppgifter och vem som tar emot information om dig i den mån vi vidarebefordrar data i Sverige och utomlands.

Om du begär det kan vi upplysa om den specifika information om dig som vi behandlar. Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till skydd av andras privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

För att genomdriva dina rättigheter kan du kontakta oss via mejl@samu.nu.

 1. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem raderade. Detta görs genom att kontakta mejl@samu.nu.

I vissa fall är vi skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre har ett nödvändigt syfte kan du begära att få dem raderade. Dessutom kan du kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

När du vänder dig till oss med en anmodan om att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade undersöker vi huruvida villkoren härom är uppfyllda och vid behov görs relevanta ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

 1. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att göra invändningar mot vår vidarebefordran av dina uppgifter för relaterade marknadsföringsändamål. Såvida din invändning är berättigad upphör vi att behandla dina personuppgifter.

 1. Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, om du är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

 

Uppdaterad 2021-10-19