Villkor för medlemskap

Här kan du läsa om vilka villkor  som gäller för medlemmar i Samuelsens nätverk.

5-6 möten årligen

Medlemskapet i ett av Samuelsens nätverk täcker fem–sex möten årligen.

Priser och registrering

Priser och registrering framgår under det specifika nätverket. Medlemskapet ska vanligtvis betalas av din arbetsplats som del av din fortbildning.

Byta nätverk

Du kan alltid byta nätverk hos Samuelsen – till exempel om ditt ansvarsområde i organisationen ändrats. Du kan också bli medlem av flera nätverk.

Förhindrad att delta

Medlemskapet är personligt, men om du är förhindrad att delta i ett nätverksmöte och önskar att en kollega ska delta i ditt ställe, då kan du kontakta den nätverksansvarige.

Mellan jobb

Om du förlorar ditt jobb under loppet av ditt medlemskap, kan du fortsätta gratis i ett år, och under den tiden försöka aktivera nätverket för att hitta rätt nytt jobb.

Betalning

Betalning måste ske senast på sista angivna inbetalningsdag, se fakturan. Medlemskapet gäller i ett år räknat från första nätverksmötet efter tidpunkten för registrering, och fortsätter tills det avslutas skriftligen. Medlemskapet förlängs med ett år från fakturadatumet, om inte medlemskapet avslutas senast en månad efter att fakturan har mottagits.

Överlåtelse av medlemskap

Den som använder medlemskapet kan alltid bytas ut i händelse av jobbyte eller liknande. Detta betyder att om en medlem, med ett medlemskap betalt av en organisation, byter jobb och inte tar med sig medlemskapet, då kan medlemskapet överföras till en annan relevant medarbetare i den betalande organisationen.

Konfidentialitet

Nätverksmötena är förtroliga och inga upplysningar ges vidare till tredjepart, liksom det inte är tillåtet att spela in något från mötet. I särskilda fall kan det vara nödvändigt att streama direkt till medlemmar eller liknande, men materialet arkiveras aldrig.

Utökat medlemskap

Om du är medlem i ett av våra nätverk, men tycker att ett eller flera av mötena i våra andra nätverk låter intressanta, har du möjlighet att utöka ditt medlemskap och delta i extra valfria möten i andra nätverksgrupper.