Bygg- & bostadsnätverket

Hållbarhetsmål och cirkulärt byggande

Hållbarhetsvågen sköljer in över Europa, och byggande är en helt central del i att uppnå målen. Därför är hållbarhetsstrategier och cirkulärt byggande en del av industrins framtid. Men vilka nackdelar och fördelar finns vid hållbart och cirkulärt byggande? Hur undviker vi att bli ineffektiva och hur utnyttjar vi möjligheterna? Hur kan vi realisera hållbarhetsmål och samtidigt försäkra positiva siffror på slutet? Vi har samlat två av landets skarpaste huvuden för att ta del av deras insikt inom hållbarhetsmål och cirkulärt byggande.

m/ Lotta Werner Flyborg, vd i Sweden Green Building Council, och Hans Wallström, hållbarhetschef vid Skanska

Utbildningsnätverket

Hur gör vi det prestigefyllt att bli yrkesutbildad?

Vi har hört det länge, har vi inte? Att det i framtiden kommer att råda brist på hantverkare och yrkesutbildade. Det är fortfarande den akademiska vägen som dominerar skolelevernas framtidsplaner. Hur dammar vi av och fräschar upp den traditionella bilden av yrkesarbete, och ser till att barn och ungdomar kan spegla sig i den? Vilken skillnad kan grundskolan göra, och hur?

m/ Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund, Anders Havdelin, vd i Hantverkarnas Riksorganisation, och Elof Hansjons, regeringens särskild utredare för en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna (ej bekräftad)

Nätverket för politisk kommunikation

Känslor vs. fakta?

När man lanserar en kampanj, är det ofta bra att ha ryggsäcken fylld med fakta, statistik och siffror för att kunna underbygga och argumentera för sin politiska agenda. Men gäller detta fortfarande i en värld där fake news, känslornas politik och alternativa fakta får mer och mer plats? Kanske är torra siffror och data rentav det viktigaste verktyget mot fake news? Dagens gäster gör oss klokare på vad denna postfaktuella samhällstrend innebär, hur vi navigerar genom denna nya verklighet och hur vi balanserar mellan att appellera till folks känslor och att utnyttja desamma.

m/ Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för SvD, och Anna Grönlund Krantz, CEO Hallvarsson Halvarsson

Bygg- & bostadsnätverket

Riksarkitekten vid bordsändan

Vi lever i ett samhälle i förändring. Stora komplexa utmaningar som klimatförändring, segregation, ojämlika livsvillkor med mera ska hanteras, vilket kräver nytänkande och omställningskraft. Utmaningar och lösningar äger rum och tar plats i våra livsmiljöer. Hur gör vi för att skapa och utveckla livsmiljöer i såväl städer, mindre orter som på landsbygden som är både miljömässigt hållbara och samtidigt meningsfulla och berikande för oss människor. Handlar det om att bygga nytt eller att ta till vara och utveckla det som finns….eller kanske både ock. Hur ska samarbete och gemensamt ansvar på nationell nivå stärkas? Hur kopplas den nationella nivån till kommunerna som ansvarar för markutveckling och utveckling av byggd miljö i just sin kommun? Vad är det offentligas roll och vad är näringslivets roll. Hur kan vi kroka arm och arbeta tillsammans?

m/ Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Nätverket för politisk kommunikation

Klimatkommunikation - hur gör man rätt?

Det råder ingen tvekan om att vi alla måste ta vårt ansvar för det samhälle vi lever i - speciellt för de kommande generationerna. Många stora företag och organisationer har därför gradvis definierat en hållbarhetsprofil som visar på hur de bidrar till att ta hand om världen eller är CO2 -neutrala. Denna gröna profil bör företrädesvis övervägas i alla initiativ, och här spelar kommunikatörerna en viktig roll när olika åtgärder ska spridas framgångsrikt till omvärlden. Men hur navigerar man kommunikativt i dessa klimattider? Hur levererar man meddelandet om konkreta och hållbara åtgärder utan att anklagas för till exempel “green washing”? Vilka verktyg kan användas för att tillgodose behovet av hållbarhet i alla delar av ens kommunikation?

m/ Caroline Thunved, VD för Sveriges Kommunikatörer, och Karin Nyman, kommunikationsdirektör SAS (ej bekräftad)

Utbildningsnätverket

Vad de unga vill ha

På detta nätverksmöte är det de som till vardags sitter i skolbänken och svettas med skolböckerna som tar stafettpinnen. Hur uppfattar de sin vardag och dagens utbildningspolitiska agenda? Är de nöjda med kvalitén? Är det något som saknas? Och har de idéer till förändringar som kan stärka landets utbildningar? Vi bjuder in språkrören för grundskole- och gymnasieelever till debatt och till att ge sin bild av utbildningssverige.

m/ Ulrik Hoffman, vd i Ungdomsbarometern, Lilian Helgason, ordförande i Sveriges Elevråd, och Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Bygg- & bostadsnätverket

Framtidens stad är smart

Smart City-teknologier kan bli en av hörnstenarna i lösningen på de utmaningar framtidens städer står inför. För att tackla utmaningar som urbanisering, miljö- och hållbarhetsmål kan teknologiska möjligheter vara en uppenbar lågt hängande frukt. Under detta nätverksmöte kliver vi in i debatten och blir klokare på framtidens Smart City-lösningar. Hur långt har vi kommit med utveckling och utrullning av smart stadsplanering och byggande? Hur kan bygg- och fastighetsindustrin bäst förbereda sig på utvecklingen? Och hur kan framtidens teknologi integreras i redan väl fungerande byggnader och urban miljö?

m/ Tigran Haas, docent på KTH inom samhällsplanering och stadsutformning, och Sepehr Mousavi, chief innovation officer vid Swegreen

Nätverket för politisk kommunikation

Konsten att be om ursäkt

Det kan vara svårt att erkänna sitt misstag och be om ursäkt. Måste man be om ursäkt för att återfå förtroendet från sina bankkunder efter att ha tvättat pengar? Hur fortsätter man att tala i guds namn efter att ha bett om ursäkt för kränkningar av en hel befolkningsgrupp? Och vilken ursäkt hittar man för att ha ’heilat’ på en ungdomsbild? Vi bjuder in en av landets främsta kriskommunikatörer och -strateger, och frågor honom, när man ska be om ursäkt och hur man gör så utan att tappa ansikte?

m/ Charlie Stjernberg, vice VD i Prime Public Relations

Utbildningsnätverket

Utbildning för vad?

Hur skapar vi en symbios mellan utbildningssektorn och det svenska näringslivet? Näringslivet skriker efter kompetens och arbetskraft, men samtidigt går färdigexaminerade länge innan de hittar det första relevanta jobbet. En uppenbar paradox som kostar miljarder ur statskassan. Vi frågor två av de största aktörerna inom dessa sektorer om hur de kan samarbeta. Hur ska utbildningssystemet utvecklas så att de nyutbildade blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och kan mätta näringslivets hunger? Och vad kan näringslivet göra för att minska arbetslösheten och få ut fler nyutbildade på arbetsmarknaden?

m/ Eino Örnfeldt, generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet, och Mia Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning i Svenskt Näringsliv

Nätverket för politisk kommunikation

Heta ämnen och skärpta lägen: Hur uttrycker du dig!?

På sociala medier finns mer hårt dragna linjer än någonsin. Man måste vara försiktig så att man inte förolämpar någon när man pratar om "heta ämnen". Men ska politisk korrekthet uppfattas som en begränsning av tankar och idéer? Vilka är nackdelarna och fördelarna? Vad innebär egentligen politisk korrekthet och på vilket sätt är den ett hot mot yttrandefriheten? Hur ska balansen hittas?

m/ Alice Teodorescu, jurist och samhällsdebattör och Daniel Suhonen, debattör och chef för tankesmedjen Katalys

Bygg- & bostadsnätverket

Framtidens bostäder och boendeformer

Familjeformer, arbetsmönster, hållbarhetsambitioner och sociala behov ändras, och de traditionella sätten att leva är kanske inte längre det optimala receptet för framtidens bostäder. Framtidens bostäder kräver flexibilitet, multifunktionalitet och hållbara lösningar. Samtidigt har fler upptäckt hur den byggda miljön påverkar livskvalitén och relationerna mellan oss människor. Hur kan vi tänka in den moderna människan när vi bygger nytt? Och hur kan vi förnya och framtidssäkra det existerande boendebeståndet?

m/ Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter och stadsarkitekt i Karlshamn, och Lina Zakrisson, samhällsplanerare och grundare av Ensamhetsrevolutionen

Energinätverket

Kärnkraft: Förflutna eller framtid?

Hur ska vi försäkra en väg mot morgondagen på det mest hållbara och effektiva sättet? Kärnkraft avger inte koldioxidutsläpp under bearbetningsprocessen, men måste det nödvändigtvis resultera i en betydande roll i bekämpningen av klimatförändringarna? 4:e generationens reaktorer är 100 gånger effektivare än dagens, men i processen framkommer det även stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen. Därför frågar vi i nätverket om kärnkraft är det bästa alternativet på marknaden eller om det är dags att alla kärnkraftverk läggs ner? Idag har vi bjudit in två el-specialister för att diskutera om kärnkraft är en del av det förflutna eller framtiden.

m/ Tomas Kåberger, Senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde Energi, och Carl-Erik Lagercrantz, styrelseordförande för Northvolt (ej bekräftad)

Utbildningsnätverket

Den digitala verktygslådan

Digitalisering av det svenska skolväsendet har pågått och ökat under trettio års tid. Det är en unik erfarenhet, som har givit både utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen har möjliggjort att undervisning har kunnat fortgå under den globala pandemin. Vad har vi lärt oss och hur ser framtiden ut för undervisning och utbildning i en digital verklighet? Vilka uppenbara möjligheter kan vi utnyttja och vilka risker finns? Hur säkrar vi att vi inte kompromissar inlärningsprocesser, bedömning och psykisk hälsa? Är framtiden utan klassrum eller landar vi någonstans mitt emellan?

m/ Jannie Jeppesen, VD i Swedish Edtech Industry och Carl Heath, seniorforskare i RISE

Bygg- & bostadsnätverket

Är städer utan bostadsbrist en utopi? (Provisoriskt datum)

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo inom stadsgränsen. Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så explosiv att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Är marknadshyror det enda verktyget, eller finns det andra handlingsalternativ i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Energinätverket

Generaldirektören visar vägen

Sedan 2018 så har denna talare suttit som generaldirektör för energimyndigheten och är idag en av dem ledande aktörerna kring framtidens cirkulära energisamhälle. Nu mer än förr står vi inför den tuffa utmaningen med att ställa om till hållbar energi utan för stora kostnader. Vi frågar honom hur energimyndigheten jobbar för att säkerställa hållbar energi för alla? Hur ska omställningen klaras av samtidigt som elpriserna stiger? Hur ska Sverige öka elnätskapaciteten samtidigt som klimatutsläppen ska minska och vilka typer av åtgärder behövs?

m/ Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Utbildningsnätverket

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen?

Hur får vi alla med på tåget? Vi har i decennier diskuterat inkludering, ofta med fokus på autism, ADHD och dyslexi. Nu är frågan hur vi hanterar det ökande antalet elever med ångest, stress och depressioner i skolan. Hur ser vi till att speciella behov beaktas, samtidigt som vi upprätthåller kvalitén? Och hur förhindrar vi att ångesten uppstår i skolan? Vi har bett två av de centrala aktörerna att ge oss en inblick i hur vi kan balansera inlärning och mentala utmaningar i klassrummet.

m/ Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anki Sandberg, ordförande i riksförbundet Attention

Energinätverket

Energipolitiska visioner i Riksdagen

Idag har vi bjudit in riksdagens energipolitiska talespersoner för att diskutera deras energipolitiska visioner. Skenande elpriser i södra Sverige och stora behov av el för att ställa om till fossilfritt stål i norra Sverige. Vilka strategier föreslår partierna för att försäkra att elpriserna jämnar ut? Hur ser partierna på att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, samt energisektorns förutsättningar att bidra? Vad är det bästa sättet att kombinera hållbarhet och elförsörjning?

m/ Riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner

Nätverket för politisk kommunikation

När krisen kommer

Shitstorms och motvind i medierna är nästan ofrånkomliga. Eller hur? En bra kommunikationsstrategi kan vara helt avgörande när krisen kommer. Hur undviker man att sätta bollen i rullning, och hur håller man huvudet kallt när man sitter i heta stolen? När ska man backa och när ska man ta upp kampen? Vilka är de viktigaste verktygen i kriskommunikatörernas låda? Jeanette Fors-Andre har hjälpt företag och organisationer med dessa funderingar i nästan två decennium. Vi diskuterar alla dessa frågor om hur man ska agera den dag krisen kommer.

m/ Jeanette Fors-Andre, expert inom kriskommunikation

Energinätverket

Power-to-X: Den gröna energis heliga gralen? (Gemensamt möte med infrastrukturpolitiskt nätverk)

Power-to-X har blivit det stora buzzword inom energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går troligen inte att ignorera i diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten för att konvertera, lagra och koppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige inom en rimlig framtid? Vi kliver in i debatten, och frågar om vi här har hittad nyckeln till en helt grön energiförsörjning? Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindrar för utbredning av PtX?

v/ Pedro Raposo, director, Power to X, Markus Wråke, VD i Energiforsk och Maria Fiskerud, hållbarhetschef, BRA-flyg