Energinätverket

Power-to-X: den gröna energins frälsare?

Power-to-X har blivit ett stort buzzword i energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går inte att utesluta från diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten att konvertera, lagra och sammankoppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige? Vi ger oss in i debatten, och frågar huruvida vi hittat nyckeln till en helt grön energiförsörjning. Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindren för utbredningen av PtX?

v/ Pedro Raposo, director, Power to X, och Markus Wråke, VD i Energiforsk

Nätverket för politisk kommunikation

Hur jobbar spinndoktorerna?

Spinndoktorernas roll har blivit allt mer avgörande i dagens politiska landskap. De finns sida vid sida hos politikerna, i Almedalen och i Riksdagen och Rosenbad. Deras förmåga att forma berättelsen kring en individ eller fråga kan ha en betydande inverkan på ett nationellt val, för en enskild politiker eller ett företags framgång. Så hur går det till egentligen "i gegget"? Vilka verktyg behövs för att skapa ett bra "spinn"?

m/ Dan Svanell, f.d. presschef för bl a Anna Lindh, Jan Eliasson, Pär Nuder och Leif Pagrotsky. Anna Helsén, f.d presschef för bl a Göran Persson.

Utbildningsnätverket

Kunskapstappet - Hur åtgärdar vi lärarbristen i svensk skola?

Hur blev det så att yrket som bygger och formar samhället har blivit så svårt att rekrytera till? Nu beräknar Skolverket i sin senaste prognos att det saknas ungefär 57 000 lärare de närmsta 5 åren om inget förändras. Och priset är tyvärr kvalitén av våra barns undervisning. Vad måste förändras för att motverka denna tendens? Vem har ansvaret och möjligheten att göra rejäl skillnad? Ministern, skolorna, lärarutbildningen eller lärarna själva? Finns det en ”quick fix” eller måste vi reformera och helt tänka om läraryrket?

m/ Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör Stockholm Stad, och Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare

Life Science - Hälsa & vård

Ny medicin och innovativa behandlingar - Från idé till verklighet

Utvecklingen av ny medicin och nya former av behandling spelar en avgörande roll för att medborgarna får den bäst möjliga behandling. Men resan från idé till implementering är lång och ofta svår vilket gör att medborgare inte får den medicin eller behandling som passar bäst. Vi bjuder in de största aktörerna för att diskutera processen bakom innovationerna. Hur kan man göra denna resa lättare? Hur ser vi till att innovationsprocesser, reglering och framdriften i hälsosektorn blir lättare utan att kompromissa kvalitén?

m/ Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef kliniska prövningar & licenser Läkemedelsverket, och Åsa Derolf, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté.

Bygg- & bostadsnätverket

Affärsnyttan med energieffektivisering

Bostadsbyggandet står still, men renoveringsbehovet är stort i det svenska bostadsbeståndet, där energianvändningen dessutom är hög. Bygg- och bostadsföretag som prioriterar energieffektivisering får därmed en konkurrensfördel. Dessutom visar studier på att de samhällsekonomiska vinsterna är massiva om vi använder den redan producerade energin mer effektivt. Hur kommer man ingång med energieffektivisering? Hur undviker vi att bli ineffektiva? Hur får vi igång byggbranschen igen samtidigt som vi realisera hållbarhetsmål?

m/ Lotta Bångens, VD Energieffektiviseringsföretagen

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Sveriges framtid med NATO

2022 fattade regeringen, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i NATO och historia skapades. Men nu väntar stora förändringar när Sverige blir fullvärdig medlem. Så vad innebär egentligen ett NATO medlemskap för Sverige? Hur långt kvar har Sverige för att uppnå NATO-kraven och hur skulle Sverige påverkas av ett artikel 5-scenario? Vi frågar experterna.

m/ Jens Mattsson, Generaldirektör Totalförsvarets forskningsinstitut, och Jakob Hallgren, Direktör Utrikespolitiska institutet

Utbildningsnätverket

Myndigheternas roll och uppdrag i utbildningssverige

Vilket uppdrag har egentligen myndigheterna, och hur jobbar de med att stödja svensk skola? Peter Fredriksson, skolverkets generaldirektör, och Aurora Lindberg, generaldirektör hos specialpedagogiska skolmyndigheten, gästar idag nätverket för att berätta mer om myndigheternas arbete för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat.

m/ Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, och Aurora Lindberg, generaldirektör specialpedagogiska skolmyndigheten

Bygg- & bostadsnätverket

Den bortglömda generationen - Unga på bostadsmarknaden

Redan innan räntorna höjdes och inflationen sköt i höjden var det svårt för Sveriges förstagångsköpare att spara ihop till en bostad. De senaste åren har höga amorteringskrav och kreditrestriktioner satt käppar i hjulet även för de som har fast jobb och god inkomst. Konsekvenserna av detta är inte bara att drömmen om ett eget boende går i kras eller skjuts upp på obestämd tid. Det leder också till ökad otrygghet för unga vuxna som vill flytta hemifrån, då de ofta blir utlämnade till en skoningslös andrahandsmarknad. Så vilka politiska åtgärder behövs för att även ungdomar som inte har kontakter eller rika föräldrar också ska kunna komma in på bostadsmarknaden? Vad kan bankerna göra, och är det deras ansvar?

m/ Eva Nordström, VD HSB Stockholm och regeringens särskilda utredare "Startlån till förstagångsköpare av bostad", och Alexander Wilson Van Deurs, Förbundsordförande Jagvillhabostad.se

Life Science - Hälsa & vård

Vem ska styra vården? - Paneldiskussion med riksdagspartierna

Det svenska välfärdssystemet är tredelat mellan stat, regioner och kommuner, som ansvarar för de olika delarna av vård och hälsosektorn. Detta innebär att ansvar överlappar, vilket ibland leder till förvirring kring resursfördelningen mellan de tre olika nivåerna. Frågan om vem som ska sköta sjukvården tar upp allt mer utrymme i samhällsdebatten, men är fortfarande en het potatis i Riksdagen. Därför bjuder vi in Riksdagens hälsopolitiska talespersoner och ber dem ta tjuren vid hornen och debatten med nätverket, när vi frågar dem: Vem ska styra vården?

m/ Riksdagspartiernas hälsopolitiska talespersoner

Energinätverket

EU - Vad är på gång inom energipolitiken?

Att beslut fattade inom EU har en stor påverkan på svensk politik är det nog ingen som bestrider, men som kanske inte alla alltid tänker på. Vad är exempelvis på gång nu inom EU vad gäller energipolitiken? Hur hanterar EU de utmaningar man idag står inför, exempelvis ökat importberoende, höga och instabila energipriser, begränsad diversifiering och minskningen av koldioxidutsläppen? Vilka beslut och direktiv kan vi vänta oss från EU framöver, och hur påverkar dessa Sverige och svenska energiaktörer?

m/ Mathias Normand, enhetschef Energimyndigheten, och Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)

Nätverket för politisk kommunikation

Vi kallar dem influencers - Den nya tidens marknadskommunikation

Influencers vinner mer och mer mark på sociala medier. Via deras plattform kan de påverka tusentals människor att köpa en viss produkt, engagera sig i specifika frågor, eller bojkotta företag. Är denna marknadsföringsstrategin här för att stanna? Hur kommunicerar man via en influencer? Hur väljer man rätt person att representera ens företag? Och hur gör man egentligen för att starta ett samarbete med en influencer? Kenneth Danielsson, VD IAB Sverige, berättar hur denna marknadssföringstrategi kommer utvecklas i framtiden, medans Jonas Westling, Chef för Nine Agency, ger oss en inblick i hur det går till i praktiken.

m/ Kenneth Danielsson, VD IAB Sverige, och Jonas Westling, Chef Nine Agency

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Cyberattacker - en alltmer hotande del av vardagen

Tiden då det fysiska och det digitala var avskilda är förbi. Vi anpassar oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss möjligheter, men samtidigt nya risker, inte minst inom cybersäkerhet. Cybersäkerhet är numera en central komponent för alla orgnaisationer. Därför ber vi ber experterna att ta temperaturen på svensk IT-säkerhet och ge sin syn på var de mest pressande hoten finns. Vad ska en offentlig institution och ett privat företag göra för att skydda sig nu och i framtiden?

m/ Thérèse Naess, Chef Nationellt cybersäkerhetscenter och Anna Averud, CEO Trusec Group

Energinätverket

Energi- och näringsministern vid bordsänden

Kärnkraftsreaktorn stängdes, elpriserna steg och genom detta producerades en backlash mot övergång till vind och solkraft. Samtidigt ska klimatförändringarna bekämpas på det mest ekonomiska och socialt hållbara sättet. Så hur ska allt fixas? Vad är framtidens ambitioner och hur kommer de att uppnås? Vilka problem förväntas Sverige få genomgå under de kommande åren? Dessa frågor och mycket mer kommer att diskuteras tillsammans med Sveriges energi- och näringsminister.

m/ Ebba Busch, Sveriges energi- och näringsminister

Bygg- & bostadsnätverket

Bostadsbyggandet - Vad är status just nu?

Kris efter kris har skakat bostadsmarknaden och bostadsbyggandet. Priserna faller, många bostäder säljs med omfattande förluster och bostadsbyggandet har stått helt still. Många i branschen känner en rädsla inför framtiden. Så hur ser egentligen prognosen ut för bostadsbyggandet och vilka trender går att uttyda? Är vi påväg bort från år 2023 dystra prognos?

m/ Robert Boije, Chefsekonom SBAB, Ted Lindqvist, VD Evidens, och Christina Nyman, Chefsekonom Handelsbanken

Utbildningsnätverket

Traditionella böcker eller digitala resurser - Vad är egentligen ett läromedel?

Diskussionen har varit omfattande om de tryckta läroböckernas plats i svensk skola. Nu ger regeringen särskilt stöd till läroböcker, men hur kan det digitala komplettera - och vem ska fatta besluten om vad som ska användas när? Hur använder vi bäst digitalt och tryckt för att komplettera varandra? Vi bjuder in förespråkare för både tryckta böcker och digitala resurser, för att diskutera denna aktuella fråga med nätverkets medlemmar.

m/ Per Kornhall, Förbundsordförande Läromedelsförfattarna, och Ylva Lindberg, Professor i pedagogik Jönköpings universitet

Nätverket för politisk kommunikation

Öppenhet och transparens - när man inte får berätta något

Samhällets förtroende går aldrig att köpa, det måste förtjänas. Förtroende och trovärdighet förtjänas genom att vara transparent, oavsett med- eller motgång. En enskild organisation eller företags agerande kan omskaka förtroendet för en hel bransch. Men hur skapar man förtroende när man har information som inte får kommuniceras till allmänheten? Hur lyckas man nå fram med sitt budskap utan att avslöja för mycket?

m/ Nina Odermalm Schei, kommunikationschef Säkerhetspolisen (ytterligare gäster presenteras löpande)

Life Science - Hälsa & vård

Framtidens hälsopolitiska utmaningar

Fetma, psykisk ohälsa och äldres utsatthet har länge ökat på grund av olika orsaker. Generellt så motionerar vi alldeles för lite och psykiska sjukdomar i samhället fortsätter att stiga. Samtidigt är god hälsa en förutsättning för en fungerande vardag, balans i livet och god livskvalitet. Är den bästa strategin att fokusera på att förebygga dessa problem, eller på den faktiska behandlingen? Vilka för- och nackdelar innebär de olika strategierna? Hur försäkrar vi oss att systemet håller för nya utmaningar som kan tänkas komma i framtiden? Vi tar debatten.

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges Läkarförbund, och Peter Lindgren, VD på institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Bygg- & bostadsnätverket

Statssekreteraren vid bordsänden

Hur ser läget ut för bygg- och bostadspolitiken i Sverige, och vart är vi påväg? Johan Davidson, Statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern, kommer på besök för att berätta sina visioner inom sektorn. Vilka frågor är högst upp på agendan i regeringens bygg- och bostadspolitik? Vad är status efter några månader som statssekreterare? Och vilka frågor kommer att prioriteras i framtiden?

m/ Johan Davidson, Statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern

Energinätverket

Marknadens funktionssätt - Hur värderar vi el?

På 1990-talet avreglerades elmarknaden och el blev en konkurrensutsatt vara. Elpriserna påverkas av flera faktorer, bland annat mängden el som produceras, efterfrågan på denna samt internationella faktorer som bränslepriser och valutakurser. Hur fungerar detta system? Vilka brister finns? Vilka är för- och nackdelarna med dagens uppdelning i geografiska elprisområden? Vid dagens möte tar vi ett helhetsgrepp på elmarknaden och diskuterar ämnet med experterna.

m/ Therése Hindman Persson, stf. generaldirektör Energimarknadsinspektionen och Lina Bertling Kärnberg, professor i elkraftnät KTH

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Verkligheten med Ryssland och Kina

Rysslands ambitioner om att återställa ett imperium har kastat in Europa i den farligaste tiden sedan andra världskriget. Samtidigt märks Kinas ökande ambitioner allt mer, från cyberattacker till valpåverkan i Kanada, från kidnappning av den svenske medborgaren Gui Minhai till hot om invasion av Taiwan. Vad är drivkrafterna bakom dessa två stormakter och hur arbetar dem? Varför är detta ett hot för dig och din arbetsplats?

m/ Börje Ljunggren, utrikesdepartementets samordnare av Stockholm China Forum och ordförande i SEB:s Asienråd, och Fredrik Löjdquist, centrumchef för Östeuropastudier vid UI

Utbildningsnätverket

Betyg som underlag för bedömning? - En nyanserad diskussion

Så kallade glädjebetyg, betygsinflation och likvärdighetsproblematik - att betygssystemet är bristande och borde förändras är ett återkommande inslag i svensk skoldebatt. Därför frågar vi dagens gäster om just betyg verkligen är den bästa bedömningen för övergången mellan grundskola och gymnasium, eller gymnasium och högre studier? Ger betyg en korrekt återspegling av en elevs kunskaper och färdigheter? Finns det några andra alternativ, exempelvis inträdesprov? Vi tar oss an diskussionen tillsammans med experterna.

m/ Helén Ängmo, Generaldirektör Skolinspektionen, Jörgen Tholin, Särskild utredare Betygsutredningen 2018-2020, Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Nätverket för politisk kommunikation

Hur når vi ut till ungdomarna?

Unga människor har idag möjligheten att kunna välja innehåll från hela världen, vilket ger alternativet att utesluta irrelevanta kanaler, innehåll och avsändare. Detta innebär en utmaning för dem som vill kommunicera i ett allt mer fragmenterat och relationsfokuserat kommunikationslandskap. Hur engagerar man en målgrupp som redan sett allt? Vi frågar experterna.

m/ Ulrik Hoffman, VD Ungdomsbarometern, Leon Mc Manus/Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom (Ytterligare gäster presenteras löpande)

Life Science - Hälsa & vård

Hur tar Sverige plats som en ledande life science-nation?

Sverige har som målsättning att bli en av världens ledande life science-nationer, och regeringen satsar stora resurser på forskning och utveckling. Hur säkerställer vi att målen nås, och vilka hinder är det som står i vägen? Vad behöver man från politiken för att Sverige ska ta plats på den internationella life science-kartan, och stanna där? Vi diskuterar med de ledande experterna.

m/ Jessica Martinsson, VD SwedenBIO, Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, och Jenni Nordborg, f.d. nationell samordnare för Life-science

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Inför EU-valet: Säkerhetet, resiliens och Europa

Under sommaren 2018 blev svenska folket bekant med EU:s krishanteringsmekanism när brandmän från Polen och Finland kom tillsammans med flygplan från Frankrike och Italien. Vad gör EU egentligen i områden som kan bidra till Sveriges motståndskraft. Vi träffar EU-kommissionen samt kandidater till Europaparlamentet.

m/ Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation Stockholm (Ytterligare gäster presenteras löpande)

Utbildningsnätverket

Åt vilket håll ska svensk skola? - Utbildningspolitisk paneldiskussion

Idag har vi bjudit in riksdagens utbildningspolitiska talespersoner för att diskutera deras visioner. Samtiden präglas bland annat av brist på legitimerade lärare och likvärdighet. Vilka strategier föreslår partierna för att lösa sektorns problem? Vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från utbildningssektorn själv? Vi tar debatten.

m/ Riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner

Energinätverket

En fossilfri framtid? - Morgondagens energilösningar

Hur skapar vi fossilfria och hållbara energilösningar inför framtiden? Vid dagens möte ger Göran Ericsson, professor vi Uppsala universitet, oss en inblick i vilka nya energilösningar som det forskas mycket kring och som skulle kunna erbjuda stora mängder energi och ersätta de fossila bränslena. Går detta? Och vad behövs för att vi ska komma dit? Peter Roos, VD på Novatron visar oss hur man kan jobba med innovativa energilösningar rent praktiskt.

m/ Peter Roos, VD Novatron, och Göran Ericsson, professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet

Bygg- & bostadsnätverket

Social housing- en (nöd)lösning?

”Social housing” existerar i olika former i de nordiska länderna, men ämnet ses ofta som tabu i den svenska politiska diskussionen. Förespråkare för social housing pekar på dess framgång för att främja inkludering. De olika systemen har som gemensam nämnare att de ska underlätta för hushåll med medel- och lägre inkomster att få en bostad av bättre kvalitet än de annars skulle haft råd med. Dock menar kritiker att den inkomstbaserade hyressättningen kan begränsa individuella valmöjligheter och oavsiktligt skapa segregation genom att gruppera låginkomsttagare tillsammans. Är social housing lösningen eller finns det bättre alternativ? Vi frågar experten.

m/ Anna Granath Hansson, bostadsforskare KTH och Senior Research Fellow, NordRegio

Nätverket för politisk kommunikation

Sociala medier som politiskt slagfält

Den politiska debatten har mer och mer flyttat in på sociala medier, där politikerna försöker att nå väljarna med sina åsikter och meddelanden. Är denna tendens en gåva eller en förbannelse för demokratin? Debatten når ofta ut till fler väljare på sociala medier, men samtidigt har tonen blivit hårdare och mer upprörd. Är all politisk debatt på sociala medier infekterad och illegitim, eller är den egentligen bara fri och opolerad? Hur stor är de sociala mediernas makt i den politiska debatten och vilket ansvar har de och politikerna?

m/ Janne Elvelid, policychef hos Meta, och Carl Heath, senior forskare och fokusledare för området digital resiliens RISE

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Så skyddar vi vår organisation - Att bygga en säkerhetskultur

Skalskydd och cybersäkerhet i all ära, men om antagonisten finns i den organisationen så hjälper inte det. Hur går det till när främmande makt rekryterar din medarbetare, hur bygger du en säkerhetskultur på arbetsplats som går längre än samtalet vid anställning. Den senaste tidens avslöjanden om spionbröderna, konsulten i Göteborg och den universitetsanställde i Tromsö har både aktualiserat och illustrerat detta säkerhetshot.

m/ Carolina Angelis, säkerhetsrådgivare på Truesec Human Threat Intelligence

Nätverket för politisk kommunikation

Opinion och kommunikation för samhällsförändring - hur påverkar man politik och lagstiftning?

Kommunikation är ett kraftfullt verktyg som kan påverka människors tankar, känslor och handlingar. Genom en slagkraftig kommunikation kan man sprida idéer, skapa engagemang, och det kan till och med resultera i ny lagstiftning. Så vad är receptet för en effektiv kommunikation? Vi frågar Demet Ergun, Ordförande i organisationen Fatta!, och Ann-Therése Enarsson, styrelseordförande A Non Smoking Generation. Hur förändrar man ett helt samhälle?

m/ Demet Ergun, Ordförande i organisationen Fatta!, och Ann-Therése Enarsson, styrelseordförande A Non Smoking Generation

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Hur hittar vi kompetensen?

Försvar- och säkerhetssektorn står idag inför en rad olika utmaningar. Varav en är behov av kompetensförsörjning, när det gäller såväl säkerhetsskyddsarbetet, cybersäkerheten och arbetet med krigsorganisation i totalförsvaret. Därför ber vi experterna om deras syn på kompetensförsörjningen inom försvar- och säkerhetssektorn och vilka åtgärder som behövs göras. Vad krävs för att fler ska lockas till försvarssektorn? Vilka kompetenser är det som saknas och efterfrågas? Hur hittar man och fångar rätt kompetens?

m/ Robert Limmergård, Generalsekreterare för SOFF, och Fredrik Bynander, Docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Försvarshögskolan

Nätverket för Totalförsvar & Säkerhet

Data som antagonistiskt hot

Den kinesiska appen Tiktok förbjuds av allt fler arbetsgivare, insamlandet av data är ett av hoten men också att Kina kan påverka vår uppfattning i politiska frågor. Varför ska vi vara bekymrade över vilken data som samlas in om oss och hur kan det påverka länder, organisationer och individer? Vad möjliggör AI-utvecklingen, vad är tekniskt möjligt redan idag och vad kan förvänta oss i morgon.

(Gäster presenteras löpande)