Utbildningsnätverket

Vad de unga vill ha

På detta nätverksmöte är det de som till vardags sitter i skolbänken och svettas med skolböckerna som tar stafettpinnen. Hur uppfattar de sin vardag och dagens utbildningspolitiska agenda? Är de nöjda med kvalitén? Är det något som saknas? Och har de idéer till förändringar som kan stärka landets utbildningar? Vi bjuder in språkrören för grundskole- och gymnasieelever till debatt och till att ge sin bild av utbildningssverige.

m/ Ulrik Hoffman, vd i Ungdomsbarometern, Lilian Helgason, ordförande i Sveriges Elevråd, och Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Bygg- & bostadsnätverket

Är framtidens stad smart?

Smart City-teknologier kan bli en av hörnstenarna i lösningen på de utmaningar framtidens städer står inför. För att tackla utmaningar som urbanisering, miljö- och hållbarhetsmål kan teknologiska möjligheter vara en uppenbar lågt hängande frukt. Under detta nätverksmöte kliver vi in i debatten och blir klokare på framtidens Smart City-lösningar. Hur långt har vi kommit med utveckling och utrullning av smart stadsplanering och byggande? Hur kan bygg- och fastighetsindustrin bäst förbereda sig på utvecklingen? Och hur kan framtidens teknologi integreras i redan väl fungerande byggnader och urban miljö?

m/ Tigran Haas, docent på KTH inom samhällsplanering och stadsutformning, och Sepehr Mousavi, chief innovation officer vid Swegreen

Nätverket för politisk kommunikation

Konsten att be om ursäkt

Det kan vara svårt att erkänna sitt misstag och be om ursäkt. Måste man be om ursäkt för att återfå förtroendet från sina bankkunder efter att ha tvättat pengar? Hur fortsätter man att tala i guds namn efter att ha bett om ursäkt för kränkningar av en hel befolkningsgrupp? Och vilken ursäkt hittar man för att ha ’heilat’ på en ungdomsbild? Vi bjuder in en av landets främsta kriskommunikatörer och -strateger, och frågor honom, när man ska be om ursäkt och hur man gör så utan att tappa ansikte?

m/ Charlie Stjernberg, vice VD i Prime Public Relations

Utbildningsnätverket

Utbildning för vad?

Hur skapar vi en symbios mellan utbildningssektorn och det svenska näringslivet? Näringslivet skriker efter kompetens och arbetskraft, men samtidigt går färdigexaminerade länge innan de hittar det första relevanta jobbet. En uppenbar paradox som kostar miljarder ur statskassan. Vi frågor två av de största aktörerna inom dessa sektorer om hur de kan samarbeta. Hur ska utbildningssystemet utvecklas så att de nyutbildade blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och kan mätta näringslivets hunger? Och vad kan näringslivet göra för att minska arbetslösheten och få ut fler nyutbildade på arbetsmarknaden?

m/ Eino Örnfeldt, generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet, och Mia Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning i Svenskt Näringsliv

Nätverket för politisk kommunikation

Känsliga ämnen och skärpta lägen: Hur uttrycker du dig!?

På sociala medier dras linjerna hårdare än någonsin. Man måste vara försiktig för att inte förolämpa någon när man berör känsliga ämnen. Vad innebär egentligen politisk korrekthet? Begränsar det tankar och idéer, eller är det rentav ett hot mot yttrandefriheten? Vilka är för- och nackdelarna, och hur hittar vi balansen?

m/ Alice Teodorescu, jurist och samhällsdebattör och Daniel Suhonen, debattör och chef för tankesmedjen Katalys

Bygg- & bostadsnätverket

Framtidens bostäder och boendeformer

Familjeformer, arbetsmönster, hållbarhetsambitioner och sociala behov ändras, och de traditionella sätten att leva är kanske inte längre det optimala receptet för framtidens bostäder. Framtidens bostäder kräver flexibilitet, multifunktionalitet och hållbara lösningar. Samtidigt har fler upptäckt hur den byggda miljön påverkar livskvalitén och relationerna mellan oss människor. Hur kan vi tänka in den moderna människan när vi bygger nytt? Och hur kan vi förnya och framtidssäkra det existerande boendebeståndet?

m/ Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter och stadsarkitekt i Karlshamn, och Lina Zakrisson, samhällsplanerare och grundare av Ensamhetsrevolutionen

Infrastrukturnätverket

E-mobilitet - när blir det verklighet?

Transporter spelar en viktig roll för samhället och ekonomin. Vår livskvalitet är beroende av effektiva och tillgängliga transportsystem. Samtidigt står transportsektorn för nästan en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige. Som tur är så har även denna sektorn goda förutsättningar för att ställa om till att bli fossilfri. Lösningar för elektrifiering och e-mobilitet är ett avgörande steg för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen. Nästa generations transportlösningar kommer därmed spela en avgörande roll. Allt ifrån självkörande fordon, elvägar och höghastighetståg. Men hur gör vi detta möjligt i praktiken? Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? På vilka nivåer behövs det ske samverkan?

m/ Magnus Mackaldener, Senior Vice President och chef för transmissionsutveckling Scania Group, och Sven Hunhammar, Måldirektör Trafikverket

Energinätverket

Kärnkraft: Förlegat eller framtiden?

Hur säkerställer vi att vägen mot morgondagen blir så hållbar och effektiv som möjligt? Kärnkraft avger inte växthusutsläpp under bearbetningsprocessen, och anses av vissa spela en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. Fjärde generationens reaktorer är många gånger effektivare än dagens, men i processen uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen. Därför frågar vi nätverket om kärnkraft är det bästa alternativet på marknaden, eller om det är dags för kärnkraftverken att läggas ner. Vi bjuder in två energi-experter för att diskutera huruvida kärnkraft är förlegat, eller om det tillhör framtiden.

m/ Tomas Kåberger, Senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde Energi, och Per Langer, Executive Vice President Fortum

Utbildningsnätverket

Den digitala verktygslådan

Digitalisering av det svenska skolväsendet har pågått och ökat under trettio års tid. Det är en unik erfarenhet, som har givit både utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen har möjliggjort att undervisning har kunnat fortgå under den globala pandemin. Vad har vi lärt oss och hur ser framtiden ut för undervisning och utbildning i en digital verklighet? Vilka uppenbara möjligheter kan vi utnyttja och vilka risker finns? Hur säkrar vi att vi inte kompromissar inlärningsprocesser, bedömning och psykisk hälsa? Är framtiden utan klassrum eller landar vi någonstans mitt emellan?

m/ Jannie Jeppesen, VD i Swedish Edtech Industry och Carl Heath, seniorforskare i RISE

Kulturnätverket

Kultur för vem?

Kulturen ska underhålla, utbilda, väcka debatt och förena oss som befolkning. Men hur kan kulturinstitutionerna leva upp till allt detta när det fortfarande oftast är pensionärer eller kultureliten som står i biljettkön? Det ställs höga krav på kulturinstitutionerna att skapa ett utbud som tilltalar den breda befolkningen och en mer diversifierad målgrupp. När stora delar av befolkningen uteblir, är det då för att de inte uppskattar kulturen, eller är det kulturen som inte räcker till? Är det överhuvudtaget möjligt att skapa kultur som förenar kultureliten och gemene man?

m/ Monica Fredriksson Tal, VD Folkoperan, Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm, och Nanna Olasdotter Hallberg, programledare P3 (ej bekräftad)

Hälsonätverket

Framtidens hälsopolitiska utmaningar

Fetma, psykisk ohälsa och äldres utsatthet har länge ökat på grund av olika orsaker. Generellt så motionerar vi alldeles för lite och psykiska sjukdomar fortsätter att stiga i samhället. Samtidigt är god hälsa en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, balans i livet och god livskvalitet. Är den bästa strategin att fokusera på att förebygga dessa problem eller på den faktiska behandlingen? Vilka för- och nackdelar tillkommer med de olika strategierna? Hur försäkrar vi oss att systemet är förberett och att det är hållbart inför nya utmaningar som kan tänkas förväntas i framtiden? Vi tar debatten.

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges Läkarförbund, och Peter Lindgren, VD på institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Nätverket för politisk kommunikation

Komplicerade case

Vissa frågor har starkt stöd från de flesta, medan andra är direkt impopulära. När det rör sig om fall som många i förväg är skeptiska till bör inget i kommunikationen lämnas åt slumpen. Därför har vi till dagens möte bjudit in Patrik Hildingsson från Swedish Match, och Mattias Rådström från SAAB, att dela med sig av sina erfarenheter av hur organisationer kan kommunicera komplicerade case för att vinna allmänhetens eller politikers acceptans.

m/ Patrik Hildingsson, Vice President Communications Swedish Match, och Mattias Rådström, Head of Media Relations SAAB

Bygg- & bostadsnätverket

Är städer utan bostadsbrist en utopi?

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo inom stadsgränsen. Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så explosiv att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Är marknadshyror det enda verktyget, eller finns det andra handlingsalternativ i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Infrastrukturnätverket

Inga vägar bär till Rönö

Hur vi formar våra liv påverkas i stor grad av samhällets infrastruktur och dess tillgänglighet. Men vad är egentligen tillgänglighet? Vilka faktorer påverkar hur tillgängligheten ser ut över landet? Social hållbarhet innebär bland annat att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet, även om man bor i glesbygd, inte har tillgång till bil eller har ett funktionshinder. Vad kan vi förvänta oss den offentliga sektorn tillhandahåller och vad är individens egna ansvar i frågan? Vi tar debatten.

m/ Jonas Eliasson, Trafikverkets måldirektör för det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet, Johan Wadman, VD Svensk kollektivtrafik

Hälsonätverket

Vem ska styra vården?

Det svenska välfärdssystemet är tredelat mellan stat, regioner och kommuner, som ansvarar för de olika delarna av vård och hälsosektorn. Detta innebär att ansvar överlappar, vilket ibland leder till förvirring kring resursfördelningen mellan de tre olika nivåerna. Frågorna om vem som ska sköta sjukvården är en debatt som fyller mer och mer, men är fortfarande en het potatis i Riksdagen. Så nu bjuder vi in Riksdagens hälsopolitiska talespersoner, ber dem ta tjuren vid hornen och ta debatten med nätverket, när vi frågar dem: Vem ska styra vården?

m/ Riksdagspartiernas hälsopolitiska talespersoner

Kulturnätverket

Can we cancel culture?

Runt om i Västvärlden debatteras nu hur vi skildrar, beundrar och döljer det förflutna på museer, i litteraturen och i det offentliga rummet. Samhällets utveckling av jämställdhet, inkludering och frigörelse har tvingat oss att se på historien och konsten från ett nytt perspektiv. Hur ska kulturinstitutionerna förmedla historien och samtiden på rätt sätt? Måste man riva ner statyer eller redigera litteratur för att leva upp till nutidens värderingar? Nätverket tar upp debatten om cancel culture i en svensk kontext, och frågar: Är woke-rörelsen historielös, eller måste vi radera oförlåtliga delar av vår dåtid för att inte svika samtiden?

m/ Susanna Pettersson, överintendent för Nationalmuseum, Lisa Irenius, kulturchef vid Svenska Dagbladet, och Sara Kristoffersson, konstvetare och författare

Energinätverket

Generaldirektören visar vägen

Sedan 2018 har denna talare suttit som generaldirektör för energimyndigheten. Idag är han en av de ledande aktörerna i utformningen av framtidens cirkulära energisamhälle. Mer än någonsin förr står vi inför den tuffa utmaningen att ställa om till hållbar energi utan för stora kostnader. Vi frågar Robert Andrén hur energimyndigheten jobbar för att säkerställa hållbar energi för alla. Hur klarar vi omställningen i en tid där elpriserna skenar? Hur ska Sverige öka elnätskapaciteten och samtidigt minska klimatutsläppen? Vilka typer av åtgärder behövs?

m/ Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Utbildningsnätverket

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen?

Hur får vi alla med på tåget? Vi har i decennier diskuterat inkludering, ofta med fokus på autism, ADHD och dyslexi. Nu är frågan hur vi hanterar det ökande antalet elever med prestationsångest, stress och depressioner i skolan. Hur ser vi till att speciella behov beaktas, samtidigt som vi upprätthåller kvalitén? Och hur förhindrar vi att ångesten uppstår i skolan? Vi har bett två av de centrala aktörerna att ge oss en inblick i hur vi kan balansera inlärning och mentala utmaningar i klassrummet.

m/ Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anki Sandberg, ordförande i riksförbundet Attention

Hälsonätverket

En life science nation?

Life science är centralt för den framtida hälsan. Med viktiga utvecklingar som t.ex. precisionsmedicin kan behandlingar av allt fler sjukdomar skräddarsys, för att passa den enskilde patientens förutsättningar och behov. Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det fastslog regeringen 2019. Men det finns flera stora utmaningar för att nå det önskade målet. Vi frågor två av de största aktörerna inom Life science om hur arbetet bör fortgå. Vilka delar av life science bör Sverige prioritera? Personlig medicin, AI, telemedicin, eller något helt annat? Vad kan ge störst påverkan för patienterna och hur kan vi stärka Life-science systemet i Sverige?

m/ Jenni Nordborg, nationell samordnare för Life Science, och Mia Phillipson, Co-Director SciLifeLab

Kulturnätverket

Åt vilket håll ska kulturpolitiken?

Vad är riksdagspartiernas visioner för kultursektorn? Vi har bjudit in riksdagens kulturpolitiska talespersonerna till debatt i nätverket. Vad anser de ska stå först på den kulturpolitiska dagordningen, och vilka åtgärder behövs från politiskt håll? Vilka skyldigheter har kulturinstitutionerna för att klara de kulturpolitiska målen, och vad är politikernas roll? Detta och mycket mer debatterar nätverket tillsammans med kulturens främsta politiker.

m/ Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner

Energinätverket

Energipolitiska visioner i Riksdagen

Idag har vi bjudit in riksdagens energipolitiska talespersoner för att diskutera deras visioner. Samtiden präglas av skenande elpriser i södra Sverige, och ett stort behov av el för omställningen till fossilfritt stål i norra Sverige. Vilka strategier föreslår partierna för att jämna ut elpriserna? Hur ser respektive parti på målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och på energisektorns förutsättningar att bidra? Hur kan hållbarhet och elförsörjning kombineras på bästa sätt?

m/ Riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner

Infrastrukturnätverket

Infrastruktupolitiska visioner i Riksdagen

Idag har vi bjudit in riksdagens trafik- och infrastrukturpolitiska talespersoner för att diskutera deras visioner. Vilka prioriteringar förslår partierna för att stärka den svenska infrastrukturen? Hur ser partierna på ett framtida infrastruktursystem utan påverkan på klimat, miljö och natur? Och hur ska den hållbara omställningen gå till i praktiken?

m/ Riksdagspartiernas trafik- och infrastrukturpolitiska talespersoner

Nätverket för politisk kommunikation

När krisen kommer

Motvind i medierna är nästan ofrånkomligt. En bra kommunikationsstrategi kan vara helt avgörande när vi hamnar i krissituationer. Hur undviker man att sätta bollen i rullning, och hur håller man huvudet kallt när man hamnar i hetluften? När ska man backa, och när tar man kampen? Vilka är kriskommunikatörens viktigaste verktyg? Jeanette Fors-Andre har hjälpt företag och organisationer med dessa frågor i nästan två decennier, och under dagens möte förbereder vi oss för hur vi kan agera den dagen krisen kommer.

m/ Jeanette Fors-Andre, expert inom kriskommunikation

Kulturnätverket

How dare you?! Kulturen i klimatkampen

Klimatkampen saknar varken torra siffror eller aktörer. Trots detta är problematiken abstrakt för många, och det är svårt att föreställa sig konsekvenserna. Även om klimatkrisen kan komma att förändra vår värld som vi känner till den, är den svår att röra vid eller se med blotta ögat. För att skapa förståelse, debatt och förändring har kulturen alltid spelat en avgörande roll. Men tar kulturaktörerna, institutionerna och konstnärerna egentligen ansvar i frågan? Vilken skillnad kan kultursektorn göra för ett hårt pressat klimat?

v/ Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet, Ronny Fritsche, producent och hållbarhetsexpert inom film- och tv produktion, och Mattias Behrer, VD Live Nation Sverige

Infrastrukturnätverket

Power-to-X: den gröna energins frälsare? (Gemensamt möte med energinätverket)

Power-to-X har blivit ett stort buzzword i energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går inte att utesluta från diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten att konvertera, lagra och sammankoppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige? Vi ger oss in i debatten, och frågar huruvida vi hittat nyckeln till en helt grön energiförsörjning. Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindren för utbredningen av PtX?

m/ Pedro Raposo, director, Power to X, Markus Wråke, VD i Energiforsk och Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA-flyg

Energinätverket

Power-to-X: den gröna energins frälsare? (Gemensamt möte med infrastrukturnätverket)

Power-to-X har blivit ett stort buzzword i energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går inte att utesluta från diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten att konvertera, lagra och sammankoppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige? Vi ger oss in i debatten, och frågar huruvida vi hittat nyckeln till en helt grön energiförsörjning. Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindren för utbredningen av PtX?

v/ Pedro Raposo, director, Power to X, Markus Wråke, VD i Energiforsk och Maria Fiskerud, hållbarhetschef, BRA-flyg

Kulturnätverket

En digital revolution?

Under den senaste tiden så har fenomenet NFTs, Non-Fungible Tokens, diskuteras frekvent i flera medier. NFTs har förändrat synen på vad konst är, och hur konst produceras och konsumeras. Försäljningen går i rasande takt och allt fler konstnärer samt samlare hoppar på trenden. Men är detta överhypat, eller har NFTs potential att revolutionera hela kulturmarknaden och konsumtionen? Vilka risker och möjligheter kan NFTs utgöra för hela kulturens näringskedja från konstnär till konsument?

m/ Pontus Silfverstolpe, grundare av Barnebys, Elin Frendberg, VD på Fotografiska och, Adam Priester, NFT-konstnär (ej bekräftad)