Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Hållbarhetsmål och cirkulärt byggande

Hållbarhetsvågen sköljer in över Europa, och byggande är en helt central del i att uppnå målen. Därför är hållbarhetsstrategier och cirkulärt byggande en del av industrins framtid. Men vilka nackdelar och fördelar finns vid hållbart och cirkulärt byggande? Hur undviker vi att bli ineffektiva och hur utnyttjar vi möjligheterna? Hur kan vi realisera hållbarhetsmål och samtidigt försäkra positiva siffror på slutet? Vi har samlat två av landets skarpaste huvuden för att ta del av deras insikt inom hållbarhetsmål och cirkulärt byggande.

m/ Lotta Werner Flyborg, vd i Sweden Green Building Council, och Hans Wallström, hållbarhetschef vid Skanska

Utbildningspolitiskt nätverk

Hur gör vi det prestigefyllt att bli yrkesutbildad?

Vi har hört det länge, har vi inte? Att det i framtiden kommer att råda brist på hantverkare och yrkesutbildade. Det är fortfarande den akademiska vägen som dominerar skolelevernas framtidsplaner. Hur dammar vi av och fräschar upp den traditionella bilden av yrkesarbete, och ser till att barn och ungdomar kan spegla sig i den? Vilken skillnad kan grundskolan göra, och hur?

m/ Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Anders Havdelin, vd i Hantverkarnas Riksorganisation

Vård- & hälsopolitiskt nätverk

Vad kan vården lära sig av coronakrisen?

Coronapandemin har fungerat som en framkallningsvätska och blottlagt brister inom sjukvården som funnits i decennier. Personalbrist, vårdplatsbrist, rekryteringsproblem och haltande styrning och samordning. Samtidigt har sjukvården haft större möjlighet för faktiskt att utöva ledarskap sen länge, och hjälpt Sverige genom krisen. Vägen framåt för sjukvården är kanske inte en återgång till hur det såg ut före pandemin. Så vad har vi lärt oss? Vad kan vi ta med oss in i framtiden, och vad vill vi aldrig tillbaka till?

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sverige Läkarförbund, och Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset

Nätverket för politisk kommunikation

Känslor vs. fakta?

När man lanserar en kampanj, är det ofta bra att ha ryggsäcken fylld med fakta, statistik och siffror för att kunna underbygga och argumentera för sin politiska agenda. Men gäller detta fortfarande i en värld där fake news, känslornas politik och alternativa fakta får mer och mer plats? Kanske är torra siffror och data rentav det viktigaste verktyget mot fake news? Dagens gäster gör oss klokare på vad denna postfaktuella samhällstrend innebär, hur vi navigerar genom denna nya verklighet och hur vi balanserar mellan att appellera till folks känslor och att utnyttja desamma.

m/ Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för SvD, och Gunnar Sonesson, grundande partner Diplomat Communications (ej bekräftad)

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Riksarkitekten vid bordsändan

Vi lever i ett samhälle i förändring. Stora komplexa utmaningar som klimatförändring, segregation, ojämlika livsvillkor med mera ska hanteras, vilket kräver nytänkande och omställningskraft. Utmaningar och lösningar äger rum och tar plats i våra livsmiljöer. Hur gör vi för att skapa och utveckla livsmiljöer i såväl städer, mindre orter som på landsbygden som är både miljömässigt hållbara och samtidigt meningsfulla och berikande för oss människor. Handlar det om att bygga nytt eller att ta till vara och utveckla det som finns….eller kanske både ock. Hur ska samarbete och gemensamt ansvar på nationell nivå stärkas? Hur kopplas den nationella nivån till kommunerna som ansvarar för markutveckling och utveckling av byggd miljö i just sin kommun? Vad är det offentligas roll och vad är näringslivets roll. Hur kan vi kroka arm och arbeta tillsammans?

m/ Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Vård- & hälsopolitiskt nätverk

Har vi nog kompetens i framtidens vård?

Rekryteringsbristen inom vården är ett stort problem i dagens samhälle. Något som framgick ännu tydligare under pandemin. I dag leder bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och omsorgspersonal till stängda vårdavdelningar, inställda operationer och försämrad vårdkvalitet. De som idag arbetar inom vården har en ansträngd arbetssituation där arbetsbelastningen är hög samtidigt som man inte får tillräckligt med återhämtning, fortbildning och professionsutveckling. Vårdpersonalen behöver fler kompetenta kollegor och en bättre arbetsmiljö. Men hur ska det bli mer attraktivt att jobba inom vård och omsorg? Hur skapar man hållbar yrkesliv dem som redan jobbar där, och hur minskar man frånvaro och får fler på heltid? Finns det något vårdverksamheterna själv kan göra och vilka politiska åtgärder måste göras?

m/ Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm (ej bekräftad)

Utbildningspolitiskt nätverk

Vad de unga vill ha

På detta nätverksmöte är det de som till vardags sitter i skolbänken och svettas med skolböckerna som tar stafettpinnen. Hur uppfattar de sin vardag och dagens utbildningspolitiska agenda? Är de nöjda med kvalitén? Är det något som saknas? Och har de idéer till förändringar som kan stärka landets utbildningar? Vi bjuder in språkrören för grundskole- och gymnasieelever till debatt och till att ge sin bild av utbildningssverige.

m/ Ulrik Hoffman, vd i Ungdomsbarometern, Lilian Helgason, ordförande i Sveriges Elevråd, och Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Framtidens stad är smart

Smart City-teknologier kan bli en av hörnstenarna i lösningen på de utmaningar framtidens städer står inför. För att tackla utmaningar som urbanisering, miljö- och hållbarhetsmål kan teknologiska möjligheter vara en uppenbar lågt hängande frukt. Under detta nätverksmöte kliver vi in i debatten och blir klokare på framtidens Smart City-lösningar. Hur långt har vi kommit med utveckling och utrullning av smart stadsplanering och byggande? Hur kan bygg- och fastighetsindustrin bäst förbereda sig på utvecklingen? Och hur kan framtidens teknologi integreras i redan väl fungerande byggnader och urban miljö?

m/ Tigran Haas, docent på KTH inom samhällsplanering och stadsutformning, och Sepehr Mousavi, chief innovation officer vid Swegreen

Nätverket för politisk kommunikation

Konsten att be om ursäkt

Det kan vara svårt att erkänna sitt misstag och be om ursäkt. Måste man be om ursäkt för att återfå förtroendet från sina bankkunder efter att ha tvättat pengar? Hur fortsätter man att tala i guds namn efter att ha bett om ursäkt för kränkningar av en hel befolkningsgrupp? Och vilken ursäkt hittar man för att ha ’heilat’ på en ungdomsbild? Vi bjuder in en av landets främsta kriskommunikatörer och -strateger, och frågor honom, när man ska be om ursäkt och hur man gör så utan att tappa ansikte?

m/ Charlie Stjernberg, vice VD i Prime Public Relations

Vård- & hälsopolitiskt nätverk

Socialministern vid bordsändan

Dagens gäst har befunnit sig vid frontlinjen av Sveriges coronahantering. Mellan 2006 och 2018 var hon riksdagsledamot, med presidieuppdrag i trafikutskottet, socialutskottet och senast utbildningsutskottet. Sedan tre år tillbaka så har hon varit Sveriges socialminister och varit en av dem ansvarige för Sveriges coronahantering. Genom de två sista åren har hon fått kritik och hat, men även uppskattning. Vi frågar henne hur det är att vara en ledare på ett stormigt coronahav, och vilka lärdomar som fåtts efter denna kris.

m/ Lena Hallengren, Sveriges socialminister (inte bekräftad)

Utbildningspolitiskt nätverk

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen?

Hur får vi alla med på tåget? Vi har i decennier diskuterat inkludering, ofta med fokus på autism, ADHD och dyslexi. Nu är frågan hur vi hanterar det ökande antalet elever med ångest, stress och depressioner i skolan. Hur ser vi till att speciella behov beaktas, samtidigt som vi upprätthåller kvalitén? Och hur förhindrar vi att ångesten uppstår i skolan? Vi har bett två av de centrala aktörerna att ge oss en inblick i hur vi kan balansera inlärning och mentala utmaningar i klassrummet.

m/ Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anki Sandberg, ordförande i riksförbundet Attention

Nätverket för politisk kommunikation

Heta ämnen och skärpta lägen: Hur uttrycker du dig!?

På sociala medier finns mer hårt dragna linjer än någonsin. Man måste vara försiktig så att man inte förolämpar någon när man pratar om "heta ämnen". Men ska politisk korrekthet uppfattas som en begränsning av tankar och idéer? Vilka är nackdelarna och fördelarna? Vad innebär egentligen politisk korrekthet och på vilket sätt är den ett hot mot yttrandefriheten? Hur ska balansen hittas?

m/ Alice Teodorescu, jurist och samhällsdebattör och Daniel Suhonen, debattör och chef för tankesmedjen Katalys

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Framtidens bostäder och boendeformer

Familjeformer, arbetsmönster, hållbarhetsambitioner och sociala behov ändras, och de traditionella sätten att leva är kanske inte längre det optimala receptet för framtidens bostäder. Framtidens bostäder kräver flexibilitet, multifunktionalitet och hållbara lösningar. Samtidigt har fler upptäckt hur den byggda miljön påverkar livskvalitén och relationerna mellan oss människor. Hur kan vi tänka in den moderna människan när vi bygger nytt? Och hur kan vi förnya och framtidssäkra det existerande boendebeståndet?

m/ Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter och stadsarkitekt i Karlshamn, och Lina Zakrisson, samhällsplanerare och grundare av Ensamhetsrevolutionen

Vård- & hälsopolitiskt nätverk

Let’s get digital

Digitalisering i sjukvården ska hjälpa att höja kvalitén och samtidigt få pengarna att räcka längre. Men kan digitaliseringen även göra hälsosektorn säkrare och mer sammanhängande? Vilka är prioriteringarna och vad är målet? Vi har bjudit in vd:n från Inera, som på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner ska främja digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg. Hur menar han att framtiden ser ut för den digitaliserade vården, och vilka tendenser måste vi förbereda oss på? Hur plockar vi digitaliseringens lågt hängande frukt och samtidigt säkrar upp att vi bevakar invånarnas förändrade behov?

m/ Peter Arrhenius, vd vid Inera

Utbildningspolitiskt nätverk

Den digitala verktygslådan

Digitalisering av det svenska skolväsendet har pågått och ökat under trettio års tid. Det är en unik erfarenhet, som har givit både utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen har möjliggjort att undervisning har kunnat fortgå under den globala pandemin. Vad har vi lärt oss och hur ser framtiden ut för undervisning och utbildning i en digital verklighet? Vilka uppenbara möjligheter kan vi utnyttja och vilka risker finns? Hur säkrar vi att vi inte kompromissar inlärningsprocesser, bedömning och psykisk hälsa? Är framtiden utan klassrum eller landar vi någonstans mitt emellan?

m/ Jannie Jeppesen, VD i Swedish Edtech Industry och Carl Heath, seniorforskare i RISE

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Är städer utan bostadsbrist en utopi? (Provisoriskt datum)

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo inom stadsgränsen. Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så explosiv att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Är marknadshyror det enda verktyget, eller finns det andra handlingsalternativ i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Vård- & hälsopolitiskt nätverk

Vem ska styra vården?

Det svenska välfärdssystemet är tredelat mellan stat, regioner och kommuner, som ansvarar för de olika delarna av vård och hälsosektorn. Detta innebär att ansvar överlappar, vilket ibland leder till att patienter och medborgare hamnar mellan två stolar, eller att servicenivån varierar kommunerna eller regionerna emellan. Speciellt under coronapandemin blev det uppenbart att vårdens tredelning lider av silotänkande och varierande servicenivå. Frågorna om vem som ska sköta sjukvården är en debatt som fyller mer och mer, men är fortfarande en het potatis i Riksdagen. Så nu bjuder vi in Riksdagens vård- och hälsopolitiska talespersoner, ber dem ta tjuren vid hornen och ta debatten med nätverket, när vi frågar dem: Vem ska faktiskt styra vården?

m/ Riksdagspartiernas vård- och hälsopolitiska talespersoner