Hur säkrar vi en hållbar bostadsförsörjning för alla och svarta siffror i byggkalkylerna?

En utmanad bostadsmarknad och ständigt stigande på material skapar tillsammans med klimatutmaningar och ökade hållberhetskrav stora utmaningar och möjligheter för byggsektorn.

Vad betyder detta för de svenska bygg- och bostradsaktörerna? Vilka är de centrala, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en konstruktiv och framåtblickande bygg- och bostadspolitik? Och hur ska hållbara, attraktiva och gröna städer och bostäder byggas? Samuelsens bygg- och bostadsnätverk tar upp de stora frågorna om mål, möjligheter och utmaningar på området. Vi diskuterar konkreta lösningar på aktuella frågor inklusive projekt, initiativ och möjligheter för branschen just nu.

Nätverket samlar seniora nyckelaktörer inom bygg- och bostadssektorn för diskussion, samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte. Gruppens breda medlemskrets ger goda möjligheter till nyanserade insikter och perspektiv. Samuelsen Nätverk har som målsättning att bjuda in de mest relevanta och aktuella gästerna från politik, näringsliv och forskning, för att hålla våra medlemmar i framkant med samhällsutvecklingen.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig till seniora nyckelaktörer inom bygg- och bostadsbranschen, där våra medlemmar kommer från både offentlig, privat och ideel sektor. Mötena i nätverket leds av en fast samtalsledare med expertis och erfarenhet inom bygg- och bostadspolitiken. 5–6 möten hålls årligen och de äger rum i centrala Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och nya perspektiv - både med våra inbjudna gäster och med varandra inom gruppen.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du ser att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller kontakta vår medlemskonsult direkt. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker löpande administration och verkställande av nätverkets möten.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Gabriel Broth

Medlemskonsult