Hur försäkrar vi gröna mål och svarta siffror i framtidens bygg- och bostadspolitik?

Bostadsbrist, ständigt stigande priser på fastigheter, arbetskraft och material skapar tillsammans med klimatutmaningar en ny era för byggsektorn.

Vad betyder dessa nya tider för den svenska byggscenen? Vilka är de centrala, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en konstruktiv och framåtblickande bygg- och bostadspolitik? Och hur ska hållbara, attraktiva och vilsamma bostäder byggas? Samuelsens bygg- och bostadsnätverk tar upp de stora frågorna om framtida mål och utmaningar inom området. Dessutom diskuteras konkreta lösningar på aktuella frågor, inklusive de många projekt, initiativ och möjligheter som används, övervägs och planeras just nu.

Nätverket samlar aktörer inom bygg- och bostadssektorn och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Nätverkets breda medlemskrets ger goda möjligheter till nyanserade debatter och erfarenhetsutbyten. Samuelsen attraherar de bästa presentatörerna och försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff för att ge goda förutsättningar för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom bygg- och bostadssektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom bygg- och bostadspolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult