Mötesprogram

Bygg- & bostadsnätverket - Mötesprogram

Är framtidens stad smart?

Smart City-teknologier kan bli en av hörnstenarna i lösningen på de utmaningar framtidens städer står inför. För att tackla utmaningar som urbanisering, miljö- och hållbarhetsmål kan teknologiska möjligheter vara en uppenbar lågt hängande frukt. Under detta nätverksmöte kliver vi in i debatten och blir klokare på framtidens Smart City-lösningar. Hur långt har vi kommit med utveckling och utrullning av smart stadsplanering och byggande? Hur kan bygg- och fastighetsindustrin bäst förbereda sig på utvecklingen? Och hur kan framtidens teknologi integreras i redan väl fungerande byggnader och urban miljö?

m/ Tigran Haas, docent på KTH inom samhällsplanering och stadsutformning, och Sepehr Mousavi, chief innovation officer vid Swegreen

Framtidens bostäder och boendeformer

Familjeformer, arbetsmönster, hållbarhetsambitioner och sociala behov ändras, och de traditionella sätten att leva är kanske inte längre det optimala receptet för framtidens bostäder. Framtidens bostäder kräver flexibilitet, multifunktionalitet och hållbara lösningar. Samtidigt har fler upptäckt hur den byggda miljön påverkar livskvalitén och relationerna mellan oss människor. Hur kan vi tänka in den moderna människan när vi bygger nytt? Och hur kan vi förnya och framtidssäkra det existerande boendebeståndet?

m/ Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter och stadsarkitekt i Karlshamn, och Lina Zakrisson, samhällsplanerare och grundare av Ensamhetsrevolutionen

Är städer utan bostadsbrist en utopi?

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo inom stadsgränsen. Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så explosiv att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Är marknadshyror det enda verktyget, eller finns det andra handlingsalternativ i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Carl Reutercrona

Medlemskonsult