Mötesprogram

Bygg- & Bostadsnätverket - Mötesprogram

Städer utan bostadsbrist– en utopi?

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo innanför tullarna. Vilka är de största utmaningarna, och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så laddad att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Vilka handlingsalternativ finns det i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Skenande priser

Att byggmaterial av olika slag blivit dyrare de senaste åren råder inga tvivel om. Som en följd av den allt större osäkerheten larmar nu allt fler byggföretagare. Pågående projekt som redan tidigare påverkats av ökade energi- och drivmedelspriser drabbas nu även av ökade kostnader för byggmaterial, och ibland även avsaknad eller fördröjning av material som en följd av diverse kriser i omvärlden. Så vad kan byggföretagen själva göra för att inte skadas i för stor utsträckning av denna kris? Vem har ansvaret? Hur undviker vi detta i framtiden?

m/ Peter Sjöström, inköpsdirektör Beijer Byggmaterial, och Magnus Svensson, VD och grundare av BuildFlow (ej bekräftad)

Den digitala framtiden

Drygt 4 av 10 som jobbar inom byggbranschen idag anser att deras arbetsplats behöver bli mer digital för att fortsätta vara konkurrenskraftig. En ökad digitalisering ses av många som nyckeln till en mer effektiv byggbransch men alltför många saknar en strategi för hur det ska genomföras. Vad görs idag för att branschen ska bli mer digital och vilka är de potentiella lösningarna i framtiden?

m/ Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad, och Anneli Kouthoofd, VD SBUF

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult