Hur försäkrar vi gröna mål och svarta siffror i framtidens bygg- och bostadspolitik?

Bostadsbrist, ständigt stigande priser på fastigheter, arbetskraft och material tillsammans med klimatutmaningar skapar en ny era för byggsektorn. Vad bringar dessa nya tider till den svenska byggscenen? Vilka är de centrala, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en konstruktiv och framåtblickande bygg- och bostadspolitik? Och hur ska hållbara, attraktiva och vilsamma bostäder byggas? Samuelsens bygg- och bostadspolitiska nätverk tar upp de stora frågorna om framtida mål och utmaningar inom området. Dessutom diskuteras konkreta lösningar på aktuella frågor, inklusive de många projekt, initiativ och möjligheter som används, övervägs och planeras just nu.

Nätverket samlar aktörer inom bygg- och bostadssektorn och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Nätverkets breda medlemskrets ger goda möjligheter till nyanserade debatter och erfarenhetsutbyte. Samuelsen attraherar de bästa presentatörerna och säkerställer en hög professionell nytta vid varje nätverksträff, eftersom det skapar en solid gemensam bakgrund för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom privata företag, offentliga institutioner och intresseorganisationer, som alla har professionellt intresse i bygg- och bostadspolitik. Mötena i nätverket leds av en mötesledare med stor expertis inom ämnet. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyte och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror nätverket kunda vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och facilitering av mötena.

Early bird-pris: Priset för medlemskap är 19 950 SEK exkl. moms om du anmäler dig innan nätverkets första möte. Detta gäller första års medlemskap.