Mötesprogram

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk - Mötesprogram

Hållbarhetsmål och cirkulärt byggande

Hållbarhetsvågen sköljer in över Europa, och byggande är en helt central del i att uppnå målen. Därför är hållbarhetsstrategier och cirkulärt byggande en del av industrins framtid. Men vilka nackdelar och fördelar finns vid hållbart och cirkulärt byggande? Hur undviker vi att bli ineffektiva och hur utnyttjar vi möjligheterna? Hur kan vi realisera hållbarhetsmål och samtidigt försäkra positiva siffror på slutet? Vi har samlat två av landets skarpaste huvuden för att ta del av deras insikt inom hållbarhetsmål och cirkulärt byggande.

m/ Lotta Werner Flyborg, vd i Sweden Green Building Council, och Hans Wallström, hållbarhetschef vid Skanska

Riksarkitekten vid bordsändan

Vi lever i ett samhälle i förändring. Stora komplexa utmaningar som klimatförändring, segregation, ojämlika livsvillkor med mera ska hanteras, vilket kräver nytänkande och omställningskraft. Utmaningar och lösningar äger rum och tar plats i våra livsmiljöer. Hur gör vi för att skapa och utveckla livsmiljöer i såväl städer, mindre orter som på landsbygden som är både miljömässigt hållbara och samtidigt meningsfulla och berikande för oss människor. Handlar det om att bygga nytt eller att ta till vara och utveckla det som finns….eller kanske både ock. Hur ska samarbete och gemensamt ansvar på nationell nivå stärkas? Hur kopplas den nationella nivån till kommunerna som ansvarar för markutveckling och utveckling av byggd miljö i just sin kommun? Vad är det offentligas roll och vad är näringslivets roll. Hur kan vi kroka arm och arbeta tillsammans?

m/ Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Framtidens stad är smart

Smart City-teknologier kan bli en av hörnstenarna i lösningen på de utmaningar framtidens städer står inför. För att tackla utmaningar som urbanisering, miljö- och hållbarhetsmål kan teknologiska möjligheter vara en uppenbar lågt hängande frukt. Under detta nätverksmöte kliver vi in i debatten och blir klokare på framtidens Smart City-lösningar. Hur långt har vi kommit med utveckling och utrullning av smart stadsplanering och byggande? Hur kan bygg- och fastighetsindustrin bäst förbereda sig på utvecklingen? Och hur kan framtidens teknologi integreras i redan väl fungerande byggnader och urban miljö?

m/ Tigran Haas, docent på KTH inom samhällsplanering och stadsutformning, och Sepehr Mousavi, chief innovation officer vid Swegreen

Framtidens bostäder och boendeformer

Familjeformer, arbetsmönster, hållbarhetsambitioner och sociala behov ändras, och de traditionella sätten att leva är kanske inte längre det optimala receptet för framtidens bostäder. Framtidens bostäder kräver flexibilitet, multifunktionalitet och hållbara lösningar. Samtidigt har fler upptäckt hur den byggda miljön påverkar livskvalitén och relationerna mellan oss människor. Hur kan vi tänka in den moderna människan när vi bygger nytt? Och hur kan vi förnya och framtidssäkra det existerande boendebeståndet?

m/ Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter och stadsarkitekt i Karlshamn, och Lina Zakrisson, samhällsplanerare och grundare av Ensamhetsrevolutionen

Är städer utan bostadsbrist en utopi? (Provisoriskt datum)

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo inom stadsgränsen. Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så explosiv att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Är marknadshyror det enda verktyget, eller finns det andra handlingsalternativ i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Hobbe Liljevall