Hur säkerställer vi energi för alla och för en hållbar framtid?

Första nätverksträff i våren 2023 - medlemsregistreringen är öppen!

Omställningen till förnybar energi, fortsatt stigande elpriser, samt nya och komplexa regelverk skapar tillsammans med nya teknologier en ny era för energisektorn. Så hur ser framtiden ut för den svenska energibranschen? Vilka teknologier kommer att bli mer framträdande inom branschen? Behöver Sverige mer eller mindre kärnkraft? Är det möjligt för Sverige att klara av EU:s klimatmål? Hur ska omställningen till förnybar energi gå till utan att kosta för mycket? Detta och mycket mer kommer att diskuteras på Samuelsens energinätverk. Främst kommer diskussioner och debatter att ske kring de stora frågorna om framtida mål och utmaningar inom området, men även om konkreta lösningar på aktuella frågor. 

Energinätverket bjuder in en mångfald av intressanta och aktuella aktörer inom energisektorn för att utmana medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Den stora mångfalden bland medlemmar ger goda möjligheter till nyanserade debatter och erfarenhetsutbyten. Samuelsen attraherar de bästa presentatörerna och försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff för att ge goda förutsättningar för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom energisektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Mötena i nätverket modereras av en fast mötesledare med expertis inom energipolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 34 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult