Hur säkerställer vi energi för alla och för en hållbar framtid?

Omställningen till förnybar energi, fortsatt stigande elpriser, samt komplexa regelverk skapar tillsammans med innovativ teknologier en helt ny era för energisektorn. Så hur ser framtiden ut för den svenska energibranschen? Vilka teknologier kommer bli framträdande? Behöver Sverige mer eller mindre kärnkraft? Är det möjligt att klara EU:s klimatmål, och hur når vi dit? Hur ska omställningen till förnybar energi gå till utan att kosta för mycket? Detta och mycket mer kommer att diskuteras i Samuelsens energinätverk, som riktar sig till aktörer inom den svenska energibranschen. Diskussion och dialog kommer att äga rum kring de stora frågorna om framtida mål och utmaningar på området, men även om konkreta lösningar på aktuella frågor. 

Till nätverkets träffar bjuder vi in intressanta och aktuella gäster i form av beslutsfattare från politik, näringsliv och forskning ­– för att tillsammans med medlemmarna vrida och vända på gemensamma utmaningar och skapa dialog och samverkan inom branschen. Mångfalden i nätverksgruppen ger stora möjligheter till nyanserade utbyten, samverkan och nya insikter. Samuelsen Nätverk har som målsättning att bjuda in de mest relevanta och aktuella gästerna och vi försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig till seniora nyckelaktörer inom energibranschen. Vi samlar medlemmar från både offentlig, privat och ideel sektor. Mötena i nätverket modereras av en fast mötesledare med expertis och stor erfarenhet av energipolitik och branshcens utmaningar. 5–6 möten hålls årligen och de äger alla rum i centrala Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och samverkan mellan medlemmarna och våra gäster från politik, näringsliv och forskning.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du ser att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller kontakta vår medlemskonsult direkt. Priset är 34 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker löpande administration och verkställande av nätverkets möten.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult