Mötesprogram

Energinätverket - Mötesprogram

Kärnkraft: Förlegat eller framtiden?

Hur säkerställer vi att vägen mot morgondagen blir så hållbar och effektiv som möjligt? Kärnkraft avger inte växthusutsläpp under bearbetningsprocessen, och anses av vissa spela en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. Fjärde generationens reaktorer är många gånger effektivare än dagens, men i processen uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen. Därför frågar vi nätverket om kärnkraft är det bästa alternativet på marknaden, eller om det är dags för kärnkraftverken att läggas ner. Vi bjuder in två energi-experter för att diskutera huruvida kärnkraft är förlegat, eller om det tillhör framtiden.

m/ Tomas Kåberger, Professor Chalmers styrkeområde Energi, och Per Langer, Executive Vice President Fortum

Generaldirektören visar vägen

Sedan 2018 har denna talare suttit som generaldirektör för energimyndigheten. Idag är han en av de ledande aktörerna i utformningen av framtidens cirkulära energisamhälle. Mer än någonsin förr står vi inför den tuffa utmaningen att ställa om till hållbar energi utan för stora kostnader. Vi frågar Robert Andrén hur energimyndigheten jobbar för att säkerställa hållbar energi för alla. Hur klarar vi omställningen i en tid där elpriserna skenar? Hur ska Sverige öka elnätskapaciteten och samtidigt minska klimatutsläppen? Vilka typer av åtgärder behövs?

m/ Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Energipolitiska visioner i Riksdagen

Idag har vi bjudit in riksdagens energipolitiska talespersoner för att diskutera deras visioner. Samtiden präglas av skenande elpriser i södra Sverige, och ett stort behov av el för omställningen till fossilfritt stål i norra Sverige. Vilka strategier föreslår partierna för att jämna ut elpriserna? Hur ser respektive parti på målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och på energisektorns förutsättningar att bidra? Hur kan hållbarhet och elförsörjning kombineras på bästa sätt?

m/ Riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner

Power-to-X: den gröna energins frälsare?

Power-to-X har blivit ett stort buzzword i energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går inte att utesluta från diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten att konvertera, lagra och sammankoppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige? Vi ger oss in i debatten, och frågar huruvida vi hittat nyckeln till en helt grön energiförsörjning. Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindren för utbredningen av PtX?

v/ Pedro Raposo, director, Power to X, Markus Wråke, VD i Energiforsk och Maria Fiskerud, hållbarhetschef, BRA-flyg

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult