Mötesprogram

Hälsonätverket - Mötesprogram

Framtidens hälsopolitiska utmaningar

Fetma, psykisk ohälsa och äldres utsatthet har länge ökat på grund av olika orsaker. Generellt så motionerar vi alldeles för lite och psykiska sjukdomar fortsätter att stiga i samhället. Samtidigt är god hälsa en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, balans i livet och god livskvalitet. Är den bästa strategin att fokusera på att förebygga dessa problem eller på den faktiska behandlingen? Vilka för- och nackdelar tillkommer med de olika strategierna? Hur försäkrar vi oss att systemet är förberett och att det är hållbart inför nya utmaningar som kan tänkas förväntas i framtiden? Vi tar debatten.

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges Läkarförbund, och Peter Lindgren, VD på institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Vem ska styra vården?

Det svenska välfärdssystemet är tredelat mellan stat, regioner och kommuner, som ansvarar för de olika delarna av vård och hälsosektorn. Detta innebär att ansvar överlappar, vilket ibland leder till förvirring kring resursfördelningen mellan de tre olika nivåerna. Frågorna om vem som ska sköta sjukvården är en debatt som fyller mer och mer, men är fortfarande en het potatis i Riksdagen. Så nu bjuder vi in Riksdagens hälsopolitiska talespersoner, ber dem ta tjuren vid hornen och ta debatten med nätverket, när vi frågar dem: Vem ska styra vården?

m/ Riksdagspartiernas hälsopolitiska talespersoner

En life science nation?

Life science är centralt för den framtida hälsan. Med viktiga utvecklingar som t.ex. precisionsmedicin kan behandlingar av allt fler sjukdomar skräddarsys, för att passa den enskilde patientens förutsättningar och behov. Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det fastslog regeringen 2019. Men det finns flera stora utmaningar för att nå det önskade målet. Vi frågor två av de största aktörerna inom Life science om hur arbetet bör fortgå. Vilka delar av life science bör Sverige prioritera? Personlig medicin, AI, telemedicin, eller något helt annat? Vad kan ge störst påverkan för patienterna och hur kan vi stärka Life-science systemet i Sverige?

m/ Jenni Nordborg, nationell samordnare för Life Science, och Mia Phillipson, Co-Director SciLifeLab

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Moa Emilsson

Medlemskonsult