Hur säkrar vi en lönsam och hållbar framtid för infrastrukturen?

Vårt samhälle är beroende av infrastrukturen, utan den skulle dagens moderna samhälle kollapsa ganska snabbt. Därav ställer sig infrastrukturnätverket dem viktiga frågorna för utvecklingen inom sektorn. Är framtidens transporter självkörande? Hur ökar vi den sociala hållbarheten i Sverige? Vilka teknologier kommer vara viktig för infrastrukturens framtid? Borde utländska investeringar tillåtas inom svensk infrastruktur? Infrastrukturnätverket tar upp de stora frågorna om framtida mål och utmaningar inom transport, infrastruktur och logistik samt diskuterar konkreta lösningar på aktuella frågor.

Nätverket samlar aktörer över hela infrastruktursektorn och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Nätverkets breda medlemskrets skapar ramarna för mångfacetterade debatter och erfarenhetsutbyten. Samuelsen attraherar de bästa presentatörerna och försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff för att ge goda förutsättningar för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom infrastruktursektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom infrastrukturpolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 34 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult