Mötesprogram

Infrastrukturnätverket - Mötesprogram

E-mobilitet - när blir det verklighet?

Transporter spelar en viktig roll för samhället och ekonomin. Vår livskvalitet är beroende av effektiva och tillgängliga transportsystem. Samtidigt står transportsektorn för nästan en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige. Som tur är så har även denna sektorn goda förutsättningar för att ställa om till att bli fossilfri. Lösningar för elektrifiering och e-mobilitet är ett avgörande steg för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen. Nästa generations transportlösningar kommer därmed spela en avgörande roll. Allt ifrån självkörande fordon, elvägar och höghastighetståg. Men hur gör vi detta möjligt i praktiken? Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? På vilka nivåer behövs det ske samverkan?

m/ Magnus Mackaldener, Senior Vice President och chef för transmissionsutveckling Scania Group, och Sven Hunhammar, Måldirektör Trafikverket

Inga vägar bär till Rönö

Hur vi formar våra liv påverkas i stor grad av samhällets infrastruktur och dess tillgänglighet. Men vad är egentligen tillgänglighet? Vilka faktorer påverkar hur tillgängligheten ser ut över landet? Social hållbarhet innebär bland annat att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet, även om man bor i glesbygd, inte har tillgång till bil eller har ett funktionshinder. Vad kan vi förvänta oss den offentliga sektorn tillhandahåller och vad är individens egna ansvar i frågan? Vi tar debatten.

m/ Jonas Eliasson, Trafikverkets måldirektör för det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet, Johan Wadman, VD Svensk kollektivtrafik

Infrastruktupolitiska visioner i Riksdagen

Idag har vi bjudit in riksdagens trafik- och infrastrukturpolitiska talespersoner för att diskutera deras visioner. Vilka prioriteringar förslår partierna för att stärka den svenska infrastrukturen? Hur ser partierna på ett framtida infrastruktursystem utan påverkan på klimat, miljö och natur? Och hur ska den hållbara omställningen gå till i praktiken?

m/ Riksdagspartiernas trafik- och infrastrukturpolitiska talespersoner

Power-to-X: den gröna energins frälsare? (Gemensamt möte med energinätverket)

Power-to-X har blivit ett stort buzzword i energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går inte att utesluta från diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten att konvertera, lagra och sammankoppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige? Vi ger oss in i debatten, och frågar huruvida vi hittat nyckeln till en helt grön energiförsörjning. Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindren för utbredningen av PtX?

m/ Pedro Raposo, director, Power to X, Markus Wråke, VD i Energiforsk och Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA-flyg

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult