Tillgänglighet, hållbarhet och digitalisering, nya utmaningar för svensk kultur- och mediapolitik?

Kultur och media finns överallt. Det underhåller oss och för oss samman, samtidigt som det skapar debatt. Kulturvärlden ändras konstant och i nätverket diskuteras vart den svenska kulturen är påväg. Hur förbereder vi oss för nya konsumentvanor och gör kulturen och media mer tillgänglig för alla i samhället? Vi diskuterar kulturens ansvar inom klimatkampen, hur nutida värderingar påverkar synen på historiska gestaltningar, men även hur vi sköter om den konstnärliga friheten och samtidigt får mest möjlig kultur för pengarna. Kultur- & Medianätverket tar upp sektorens viktigaste ämnen för att skapa debatt och en chans för utbyte av kunskap mellan medlemmar. 

Nätverket inbjuder ett antal viktiga kultur- och mediapolitiska aktörer för att ta upp de mest aktuella politiska teman i ett nätverk av yrkesverksamma inom kultur- och mediasektorn. Nätverket samlar  aktörer från olika håll och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ett ramverk för nyanserade debatter och erfarenhetsutbyten. Samuelsen försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff för att ge goda förutsättningar för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom kultur- och mediasektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom kulturpolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Moa Emilsson

Medlemskonsult