Mötesprogram

Kultur- & Medianätverket - Mötesprogram

Kultur för vem?

Kulturen ska underhålla, utbilda, väcka debatt och förena oss som befolkning. Men hur kan kulturinstitutionerna leva upp till allt detta när det fortfarande oftast är pensionärer eller kultureliten som står i biljettkön? Det ställs höga krav på kulturinstitutionerna att skapa ett utbud som tilltalar den breda befolkningen och en mer diversifierad målgrupp. När stora delar av befolkningen uteblir, är det då för att de inte uppskattar kulturen, eller är det kulturen som inte räcker till? Är det överhuvudtaget möjligt att skapa kultur som förenar kultureliten och gemene man?

m/ Monica Fredriksson Tal, VD Folkoperan, Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm, och Nanna Olasdotter Hallberg, programledare P3

How dare you?! Kulturen i klimatkampen

Klimatkampen saknar varken torra siffror eller aktörer. Trots detta är problematiken abstrakt för många, och det är svårt att föreställa sig konsekvenserna. Även om klimatkrisen kan komma att förändra vår värld som vi känner till den, är den svår att röra vid eller se med blotta ögat. För att skapa förståelse, debatt och förändring har kulturen alltid spelat en avgörande roll. Men tar kulturaktörerna, institutionerna och konstnärerna egentligen ansvar i frågan? Vilken skillnad kan kultursektorn göra för ett hårt pressat klimat?

v/ Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet, Ronny Fritsche, producent och hållbarhetsexpert inom film- och tv produktion, och Mattias Behrer, VD Live Nation Sverige

Åt vilket håll ska kulturpolitiken?

Vad är riksdagspartiernas visioner för kultursektorn? Vi har bjudit in riksdagens kulturpolitiska talespersonerna till debatt i nätverket. Vad anser de ska stå först på den kulturpolitiska dagordningen, och vilka åtgärder behövs från politiskt håll? Vilka skyldigheter har kulturinstitutionerna för att klara de kulturpolitiska målen, och vad är politikernas roll? Detta och mycket mer debatterar nätverket tillsammans med kulturens främsta politiker.

m/ Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Moa Emilsson

Medlemskonsult