Hur försäkrar vi sammanhang och kvalité i framtidens hälsosektor?

Hälsofrågor står ofta högst på den politiska agendan, därav kan hälsopolitiska sakfrågor avgöra val. Så vilka är de största framtida utmaningar som hälsosektorn kan ställas inför? Hur gör vi innovationsprocessen inom ny medicin och behandling smidigare? Hur ska vi utnyttja framtida innovationsmöjligheter utan att lämna någon bakom oss? Hälsonätverket tar upp de stora frågorna om framtidens hälsosektor och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt.

Nätverket är en unikt sammansatt grupp av hälsoprofessionella aktörer, där både myndigheter, intresseorganisationer och privata företag finns representerade. Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ramverket för mångfacetterade debatter och erfarenhetsutbyte. Samuelsen samlar de främsta experter och säkrar en hög professionell nytta vid varje möte, vilket även skapar en solid och gemensam bakgrund för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom hälsosektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom hälsopolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyte och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 34 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och facilitering av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult