Hur säkrar vi sammanhang och kvalitet i framtidens vård- och hälsosektor?

Vård- och hälsofrågor står ofta högt på den politiska dagordningen - och inte minst efter pandemin ser vi hur viktiga dessa frågor är för så många. Begreppet life science samlar företag och forskning vars mål är förbättrad hälsa och livskvalitet. Sverige har också höga ambitioner att bli en av världens ledande life science-nationer. Så vilka är de största utmaningarna som hälsosektorn ställs inför idag och i framtiden? Hur gör vi innovationsprocessen inom ny medicin och behandling smidigare, utan att lämna någon bakom oss? Vad behöver branschen från politiken? I det här nätverket tar vi oss an de stora och aktuella frågorna inom life science, vård och hälsa, för att tillsammans hitta de innovativa lösningarna och nya möjligheter till samverkan.

Nätverket består av en unikt sammansatt grupp av nyckelaktörer inom life science, hälsa och vård. Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ett ramverk för mångfacetterade dialoger och värdefullt erfarenhetsutbyte. Samuelsen samlar de främsta experterna i form av inbjudna föredragshållare och säkrar en hög professionell nivå vid varje möte. Detta stimulerar även till nya kontakter och nätverkande mellan både medlemmarna och våra särskilt inbjudna gäster.

Målgrupp och möten: Vi riktar oss till seniora nyckelaktörer inom life science, hälsa och vård. Vi strävar efter att samla medlemmar från både privat, offentlig och ideell sektor, för att få en bred grupp där flera olika perspektiv finns representerade. Nätverksmötena leds av en fast samtalsledare med expertis och erfarenhet på området. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ger vi nätverksgruppen den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och nätverkande.

Pris och registrering: Låter det intressant och vill du höra mer? Fyll i och skicka i väg en intresseanmälan nedan – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 34 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration samt verkställande av nätverksmötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult