Mötesprogram

Life Science - Hälsa & Vård - Mötesprogram

En ledande life science-nation?

Life science är centralt för den framtida hälsan. Med viktiga framsteg inom t.ex. precisionsmedicin kan behandlingar av allt fler sjukdomar skräddarsys för att passa den enskilde patientens förutsättningar och behov. Sverige ska vara en ledande life science-nation– det fastslog regeringen 2019. Men det finns flera stora utmaningar för att nå det önskade målet. Vi frågar två stora aktörer inom life science om hur arbetet bör fortgå. Vilka delar av life science bör Sverige prioritera? Personlig medicin, AI, telemedicin, eller något helt annat? Vad kan ge störst påverkan för patienterna, och hur kan vi stärka life science-systemet i Sverige?

m/ Jenni Nordborg, f.d. nationell samordnare för Life Science, och Mia Phillipson, Co-Director SciLifeLab

Från idé till verklighet

Utvecklingen av ny medicin och nya former av behandling spelar en avgörande roll för att medborgarna får den bäst möjliga behandling. Men resan från idé till implementering är lång och ofta svår vilket gör att medborgare inte får den medicin eller behandling som passar bäst. Vi bjuder in två av de största aktörerna för att diskutera processen bakom innovationerna. Hur kan man göra denna resa lättare? Hur ser vi till att innovationsprocesser, reglering och framdriften i hälsosektorn blir lättare utan att kompromissa kvalitén?

m/ Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket, och Åsa Derolf, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté

Politisk debatt: Vem ska styra vården?

Det svenska välfärdssystemet är tredelat mellan stat, regioner och kommuner, som ansvarar för de olika delarna av vård och hälsosektorn. Detta innebär att ansvar överlappar, vilket ibland leder till förvirring kring resursfördelningen mellan de tre olika nivåerna. Frågan om vem som ska sköta sjukvården tar upp allt mer utrymme i samhällsdebatten, men är fortfarande en het potatis i Riksdagen. Därför bjuder vi in Riksdagens hälsopolitiska talespersoner och ber dem ta tjuren vid hornen och debatten med nätverket, när vi frågar dem: Vem ska styra vården?

m/ Riksdagspartiernas hälsopolitiska talespersoner

Framtidens hälsopolitiska utmaningar

Fetma, psykisk ohälsa och äldres utsatthet har länge ökat på grund av olika orsaker. Generellt så motionerar vi alldeles för lite och psykiska sjukdomar i samhället fortsätter att stiga. Samtidigt är god hälsa en förutsättning för en fungerande vardag, balans i livet och god livskvalitet. Är den bästa strategin att fokusera på att förebygga dessa problem, eller på den faktiska behandlingen? Vilka för- och nackdelar innebär de olika strategierna? Hur försäkrar vi oss att systemet håller för nya utmaningar som kan tänkas komma i framtiden? Vi tar debatten.

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges Läkarförbund, och Peter Lindgren, VD på institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult