Hur lägger man en vinnande kommunikationsstrategi och gör agendan til verklighet?

Vilka strategiska och praktiska verktyg kan organisationer och verksamheter använda när politiska beslut ska påverkas eller en agenda sättas? Hur samspelar media, politiker och organisationer, och vad får det för implikationer? Vilka förutsättningar möter politisk kommunikation i ett postfaktasamhälle, där debatten har flyttat till sociala medier? Det och mycket mer debatterar nätverket för politisk kommunikation när vi bjuder in några av landets främsta experter inom området för att ge inblick i politikens centrum, och bygga broar mellan politiker och dem de är ansvariga för- oss.

Samuelsen lockar de bästa presentatörerna och kombinerar ett antal praktiska presentationer med konkreta cases. Målet är att medlemmarna i nätverket ska få en bred introduktion samt inspiration till de många aspekterna inom politisk kommunikation. Nätverket är samtidigt utgångspunkten för erfarenhetsutbyte, sparring och nätverkande medlemmarna emellan som dessutom kommer från många olika branscher och sektorer.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom privata företag, offentliga institutioner och intresseorganisationer, som alla har professionellt intresse i politisk kommunikation. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom politisk kommunikation och påverkan. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyte och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och facilitering av mötena.

 

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Moa Emilsson

Medlemskonsult