Hur skapar en vinnande kommunikationsstrategi och får upp just dina frågor på agendan?

Vilka strategiska och praktiska kommunikations- och opinionsverktyg kan din verksamhet använda när politiska beslut ska påverkas eller en agenda sättas? Hur samspelar media, politiken och näringslivet, och vad får detta för praktiska implikationer? Vilka nya förutsättningar möter du som påverkansansvarig eller kommunikatör i ett samhälle där debatten mer och mer förs på sociala medier? Detta och mycket mer diskuterar vi i nätverket för politisk kommunikation. Vi bjuder in några av landets främsta experter på området för att med praktiska råd och verktyg utifrån verkliga cases ge inblick i hur du får upp dina frågor på den politiska agendan och skapar uppmärksamhet och förtroende hos både politiker och allmänhet.

Samuelsen Nätverk bjuder in de mest relevanta och aktuella Gästerna till våra möten där vi kombinerar ett antal renodlade presentationer med konkreta cases som exempel på hur framgångsrik opinion bedrivits. Målet är att nätverkets medlemmar ska få nya idéer, infallsviklar och inspiration som kan vara dem till gagn i deras professionella roller. Syftet är erfarenhetsutbyte, sparring och nätverkande både medlemmarna emellan i gruppen och tillsammans med våra särskilt inbjudna gäster.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig till seniora nyckelaktörer som jobbar med opinion, kommunikation eller påverkan inom privat, offentlig och ideel sektor. Nätverksmötena leds av en fast mötesledare med expertis och stor erfarenhet av politisk kommunikation och påverkan. 5–6 möten hålls årligen och de äger rum i centrala Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyte, nya insikter, dialog och samverkan.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du ser att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller kontakta vår medlemskonsult direkt. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker löpande administration och verkställande av nätverkets möten.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Elise Olsson

Medlemskonsult