Hur säkrar vi upp oss mot en världsbild i konstant förändring?

Försvaret av Sverige är en fråga som berör hela samhället och alla möjliga aktörer - både privata och offentliga. Detta kallas totalförsvaret och har till uppgift att skydda och försvara landet, människors hälsa och liv, våra samhällsfunktioner, mänskliga rättigheter och demokrati. Även i händelse av kriser eller krig behöver Sverige fungera, vilket är särskilt relevant i dessa tider.

Hur kan det civila försvaret, myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilligorganisationer effektivt samarbeta med det militära? Hur rustar vi samhället för ett krig eller väpnad konflikt? I Samuelsens nya nätverk vrider och vänder vi tillsammans på alla dessa nya utmaningar som nu står för dörren. Vi vänder oss till seniora nyckelaktörer inom alla verksamheter som ingår i Sveriges totalförsvar, och både från privat, offentlig och ideell sektor. Här tillhandahåller vi ett forum där vi tillsammans hittar de nya, innovativa lösningarna i mötet med intressanta och aktuella gäster.

Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ett ramverk för nyanserade dialoger och erfarenhetsutbyten. Samuelsen försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff för att ge godast möjliga förutsättningar för nätverkande och kompetensutveckling.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig till seniora nyckelaktörer inom totalförsvaret, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Nätverket riktar sig enbart till deltagare med svenskt medborgaskap. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis och erfarenhet inom totalförsvarsfrågor och säkerhetspolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och relationsbyggande mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka i väg en intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 34 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Erik Nordin

Medlemskonsult