Hur försäkrar vi en utbildningssektor i världsklass och ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle?

Utbildningssystemet utgör grunden för ett samhälle och förbereder individen inte bara för ett professionellt utan också för ett personligt liv. Men hur säkerställer man att alla i skolan känner sig inkluderade och får samma möjligheter att utbildas? Är det möjligt att skapa jämvikt mellan yrkesutbildning och akademi? Hur bör utbildningssystemet justeras så att näringslivets behov blir uppfyllda och arbetslösheten inte ökar? Utbildningsnätverket fokuserar på de övergripande utbildningspolitiska debatterna – från grundskola till högre utbildning.

Nätverket inbjuder ett antal viktiga utbildningspolitiska aktörer att ta upp de mest aktuella politiska teman i ett nätverk av yrkesverksamma inom utbildningssektorn. Nätverket samlar utbildningspolitiska aktörer från olika håll och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ett ramverk för nyanserade debatter och erfarenhetsutbyten. Samuelsen försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff för att ge goda förutsättningar för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom utbildningssektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer och skolor. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom utbildningspolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Moa Emilsson

Medlemskonsult