Hur försäkrar vi ett utbildningssystem i världsklass för alla och ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle?

Betygsinflation, ojämlikhet i skolan, sjunkande kunskapsnivå, målkonflikter, brist på yrkesutbildade och psykisk ohälsa - utmaningarna för utbildningsväsendets aktörer är i dag många och stora. Hur tar vi tillsammans oss an dessa utmaningar? Hur säkerställer vi att alla i skolan känner sig inkluderade och får samma möjligheter att utbilda sig? Hur bör utbildningssystemet justeras så att näringslivets behov blir uppfyllda? Och vilka är de politiska målen för skola och utbildning framöver?

Samuelsens utbildningsnätverket fokuserar på de stora och övergripande utbildningspolitiska knäckfrågorna och utmaningarna i dag. Men vi går också ner på djupet utifrån våra deltagares respektive verkligheter, vare sig man jobbar privat, i offentlig verksamhet eller ideel förening. Det våra deltagare har gemensamt är att alla verkar för en svensk utbildningssektor i världsklass.

I nätverket bjuder vi in till diskussion och dialog tillsammans med de mest relevanta och aktuella gästerna i form av beslutsfattare från politik, näringsliv och forskning. Nätverksgruppens medlemmar består av yrkesverksamma från olika håll inom utbildningsvärlden. Tillsammans möts vi för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar, diskussion och dialog kring de mest aktuella politiska frågorna och utbyta erfarenheter och skapa nya kontaktytor. Den breda medlemskretsen består av representanter från både offentlig, privat och ideell sektor - detta för att stimulera till nya insikter, ökad samverkan och framåtblickande perspektiv.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom utbildningssektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer och skolor. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom utbildningspolitik. 5–6 möten hålls årligen och de äger rum i centrala  Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyten och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker löpande administration och verkställande av mötena.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Gabriel Broth

Medlemskonsult