Mötesprogram

Utbildningsnätverket - Mötesprogram

Vad de unga vill ha

På detta nätverksmöte är det de som till vardags sitter i skolbänken och svettas med skolböckerna som tar stafettpinnen. Hur uppfattar de sin vardag och dagens utbildningspolitiska agenda? Är de nöjda med kvalitén? Är det något som saknas? Och har de idéer till förändringar som kan stärka landets utbildningar? Vi bjuder in språkrören för grundskole- och gymnasieelever till debatt och till att ge sin bild av utbildningssverige.

m/ Ulrik Hoffman, vd i Ungdomsbarometern, Lilian Helgason, ordförande i Sveriges Elevråd, och Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Utbildning för vad?

Hur skapar vi en symbios mellan utbildningssektorn och det svenska näringslivet? Näringslivet skriker efter kompetens och arbetskraft, men samtidigt går färdigexaminerade länge innan de hittar det första relevanta jobbet. En uppenbar paradox som kostar miljarder ur statskassan. Vi frågor två av de största aktörerna inom dessa sektorer om hur de kan samarbeta. Hur ska utbildningssystemet utvecklas så att de nyutbildade blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och kan mätta näringslivets hunger? Och vad kan näringslivet göra för att minska arbetslösheten och få ut fler nyutbildade på arbetsmarknaden?

m/ Eino Örnfeldt, generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet, och Mia Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning i Svenskt Näringsliv

Den digitala verktygslådan

Digitalisering av det svenska skolväsendet har pågått och ökat under trettio års tid. Det är en unik erfarenhet, som har givit både utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen har möjliggjort att undervisning har kunnat fortgå under den globala pandemin. Vad har vi lärt oss och hur ser framtiden ut för undervisning och utbildning i en digital verklighet? Vilka uppenbara möjligheter kan vi utnyttja och vilka risker finns? Hur säkrar vi att vi inte kompromissar inlärningsprocesser, bedömning och psykisk hälsa? Är framtiden utan klassrum eller landar vi någonstans mitt emellan?

m/ Jannie Jeppesen, VD i Swedish Edtech Industry och Carl Heath, seniorforskare i RISE

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen?

Hur får vi alla med på tåget? Vi har i decennier diskuterat inkludering, ofta med fokus på autism, ADHD och dyslexi. Nu är frågan hur vi hanterar det ökande antalet elever med prestationsångest, stress och depressioner i skolan. Hur ser vi till att speciella behov beaktas, samtidigt som vi upprätthåller kvalitén? Och hur förhindrar vi att ångesten uppstår i skolan? Vi har bett två av de centrala aktörerna att ge oss en inblick i hur vi kan balansera inlärning och mentala utmaningar i klassrummet.

m/ Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anki Sandberg, ordförande i riksförbundet Attention

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Albin Lagerlöf

Medlemskonsult