Mötesprogram

Utbildningsnätverket - Mötesprogram

Den digitala verktygslådan

Digitalisering av det svenska skolväsendet har ökat under trettio års tid. Något som givit både utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen har bland annat möjliggjort att undervisning har kunnat fortgå under den globala pandemin. Så vad har vi lärt oss från detta, och hur ser framtiden ut för undervisning och utbildning i en digital verklighet? Vilka uppenbara möjligheter kan vi ta vara på och vilka risker finns? Hur säkrar vi att vi inte kompromissar inlärningsprocesser, bedömning och psykisk hälsa? Är framtiden utan klassrum eller landar vi någonstans mitt emellan?

m/ Carl Heath, seniorforskare i RISE, Johanna Karlén, Kvalitetschef Swedish Edtech Industry, och Annika Agélii Genlott, forskare och projektledare på SKR inom skolans digitalisering

Innovativa unga sinnen - hur skapas dem?

Hur utbildar vi nyskapande och kreativa unga människor? För att samhället ska fortsätta utvecklas så krävs det att framtida generationer har rätt verktyg för att lyckas. Därav är förmågan att lösa problem och utveckla nya tankar livsviktig för vårt samhälle. Så hur kan utbildningssektorn skapa fler innovativa unga? Vad gör vi rätt idag, och vad måste ändras för att Sverige ska vara innovativ i framtiden?

/m Helena Thorén, verksamhetschef Unga innovatörer, och Lena Apler, investerare, affärsängel och en av drakarna i SVT:s Draknästet (ej bekräftad)

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen?

Hur får vi alla med på tåget? Vi har i decennier diskuterat inkludering, ofta med fokus på autism, ADHD och dyslexi. Nu är frågan hur vi hanterar det ökande antalet elever med prestationsångest, stress och depressioner i skolan. Hur ser vi till att speciella behov beaktas, samtidigt som vi upprätthåller kvalitén? Och hur förhindrar vi att ångesten uppstår i skolan? Vi har bett två centrala aktörer att ge oss en inblick i hur vi kan balansera inlärning och mentala utmaningar i klassrummet.

m/ Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Förbundsordförande Sveriges Skolledare, Rickard Bracken, Generalsekreterare Suicide Zero, och Hilda Johnsson Projektledare Suicide Zero

Hur ska lärarbristen minskas?

Hur blev det så att yrket som bygger och formar samhället har blivit så svårt att rekrytera till? Nu beräknar Skolverket i sin senaste prognos att det saknas ungefär 57 000 lärare de närmsta 5 åren om inget förändras. Och priset är tyvärr kvalitén av våra barns undervisning. Vad måste förändras för att motverka denna tendens? Vem har ansvaret och möjligheten att göra rejäl skillnad? Ministern, skolorna, lärarutbildningen eller lärarna själva? Finns det en ”quick fix” eller måste vi reformera och helt tänka om läraryrket?

m/ Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör Stockholm Stad, och Johanna Jaara Åstrand, Ordförande Sveriges Lärare

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Moa Emilsson

Medlemskonsult