Hur försäkrar vi en utbildningssektor i världsklass och ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle?

Utbildningssystemet är grunden för ett samhälle som förbereder sig, inte bara för ett professionellt utan också ett personligt liv. Men hur säkerställer man att alla i skolan känner sig inkluderade och får samma möjligheter att utbildas? Är det möjligt att skapa jämvikt mellan yrkesutbildning och akademi? Och hur man omarbetar utbildningssystemet på ett så vis att näringslivets behov blir uppfyllda och arbetslöshet inte ökar? Det utbildningspolitiska nätverket fokuserar på de övergripande, utbildningspolitiska debatterna – från grundskola till högre utbildning.

Nätverket inbjuder ett antal viktiga utbildningspolitiska aktörer att ta upp de mest aktuella, politiska teman i ett nätverk av yrkesverksamma inom utbildningssektorn. Nätverket samlar utbildningspolitiska aktörer från olika håll och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt. Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ramverket för nyanserade debatter och erfarenhetsutbyten. Därmed ger det även en bred inblick i hur de olika fall framstår ur olika perspektiv. Samuelsen försäkrar en hög professionalitet vid varje nätverksträff, eftersom det skapar en solid gemensam bakgrund för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom utbildningssektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer och skolorna. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom utbildningspolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyte och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg registreringsformuläret nedan för att registrera dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och facilitering av mötena.

Early bird-pris: Priset för medlemskap är 19 950 SEK exkl. moms om du anmäler dig innan nätverkets första möte. Detta gäller första års medlemskap.