Hur försäkrar vi sammanhang och kvalité i framtidens vård- och hälsosektor?

Vård- och hälsofrågor står ofta högst på den politiska agendan och därför kan sjukvård avgöra val. Men hur säkrar vi att alla har lika tillgång till en världsklass vårdsektor? Vilka är de största framtida utmaningar som vård- och hälsosystemet kan ställas inför? Hur ska vi utnyttja framtida innovationsmöjligheter utan att lämna någon bakom oss? Det hälsopolitiska nätverket tar upp de stora frågorna om framtidens utmaningar inom hälsosektorn och utmanar medlemmar och föredragshållare att hitta lösningar och skapa debatt.

Nätverket är en unikt sammansatt grupp av hälsoprofessionella aktörer, där både myndigheter, intresseorganisationer, privata företag och primärsektorn finns representerade. Nätverkets breda medlemsgrupp skapar ramverket för mångfacetterade debatter och erfarenhetsutbyte. Samuelsen samlar de främsta experter och säkrar en hög professionell nytta vid varje möte, vilket även skapar en solid och gemensam bakgrund för nätverkande bland medlemmarna.

Målgrupp och möten: Nätverket riktar sig mot ledare och nyckelmedarbetare inom vård- och hälsosektorn, och samlar aktörer från både offentliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer och vårdens primärsektor. Mötena i nätverket leds av en fast mötesledare med expertis inom vård- och hälsopolitik. 5–6 möten hålls årligen med 1–2 månaders intervall, och de äger rum centralt i Stockholm. Här ser vi till att nätverket får den optimala ramen för inspirerande möten, erfarenhetsutbyte och networking mellan medlemmarna och de främsta experterna.

Pris och registrering: Fyll i och skicka iväg intresseanmälan om du tror att nätverket skulle kunna vara något för dig – eller ring vår medlemskonsult. Medlemskapet täcker deltagande i nätverket i ett år från första mötet efter tidpunkten för registrering. Priset är 24 950 SEK exkl. moms för ett års medlemskap. Beloppet täcker utgifter till löpande administration och facilitering av mötena.

Intro-pris: Priset för medlemskap är 19 950 SEK exkl. moms om du anmäler dig innan nätverkets första möte. Detta gäller första års medlemskap.

Vill du höra mer?

Är du intresserad eller har frågor kring nätverket eller medlemskap, kan du kontakta vår medlemskonsult.

Julia Nordström