UTVECKLA DITT NÄTVERK, ÖKA DIN KUNSKAP OCH STÄRK DIN STÄLLNING I BRANSCHEN

Samuelsen erbjuder professionella nätverk inom en rad policyområden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell ram. Nätverket sätter ramen för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Du kan bli medlem av ett av nätverken om du önskar att få nya kunskaper, utöka ditt professionella nätverk och ta del av de aktuella samhällsdebatterna. Samuelsen säkerställer professionell mötesledning och lyckade nätverksmöten – varje gång.

 

 

Ett imponerande program som ni har lagt, och mycket viktiga frågor att diskutera och lyfta på olika sätt. Nätverksformen är mycket intressant!

f.d. minister

Det är så spännande att komma hit och få input, nya perspektiver och lära sig förstå andra logiker inom samma område. Vi jobbar ju alla för en bättre utbildningssektor, så varför inte driva förändring utanför lokalerna också

Medlem i Utbildningsnätverket

Varför jag är med i nätverket? Varför skulle jag INTE vara med? Äntligen ett intressant forum

Medlem i Nätverket för Politisk Kommunikation

Energinätverket

Kärnkraft: Förlegat eller framtiden?

m/ Tomas Kåberger, Professor Chalmers styrkeområde Energi, och Per Langer, Executive Vice President Fortum

Utbildningsnätverket

Den digitala verktygslådan

m/ Carl Heath, seniorforskare i RISE, Johanna Karlén, Kvalitetschef Swedish Edtech Industry, och Annika Agélii Genlott, forskare och projektledare på SKR inom skolans digitalisering

Nätverket för politisk kommunikation

Komplicerade cases

m/ Patrik Hildingsson, Vice President Communications Swedish Match, och Mattias Rådström, Head of Media Relations SAAB

Se alla

VI GÅR ETT STEG DJUPARE I DEN SAKPOLITISKA DEBATTEN