UTVECKLA DITT NÄTVERK, ÖKA DIN KUNSKAP OCH STÄRK DIN STÄLLNING I BRANSCHEN

Samuelsen erbjuder professionella nätverk inom en rad policyområden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell ram. Nätverket sätter ramen för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Du kan bli medlem av ett av nätverken om du önskar att få nya kunskaper, utöka ditt professionella nätverk och ta del av de aktuella samhällsdebatterna. Samuelsen säkerställer professionell mötesledning och lyckade nätverksmöten – varje gång.

 

 

Ett imponerande program som ni har lagt, och mycket viktiga frågor att diskutera och lyfta på olika sätt. Nätverksformen är mycket intressant!

f.d. minister

Det är så spännande att komma hit och få input, nya perspektiver och lära sig förstå andra logiker inom samma område. Vi jobbar ju alla för en bättre utbildningssektor, så varför inte driva förändring utanför lokalerna också

Medlem i Utbildningsnätverket

Varför jag är med i nätverket? Varför skulle jag INTE vara med? Äntligen ett intressant forum

Medlem i Nätverket för Politisk Kommunikation

Energinätverket

Energimyndigheten - Generaldirektören visar vägen

m/ Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Utbildningsnätverket

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen? - Stress och psykisk ohälsa i skolan

m/ Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Förbundsordförande Sveriges Skolledare, Rickard Bracken, Generalsekreterare Suicide Zero, och Hilda Johnsson Projektledare Suicide Zero

Life Science - Hälsa & vård

Strategi, prioriteringar och hinder - Life science i Sverige

m/ Jenni Nordborg, f.d. nationell samordnare för Life Science, och Mia Phillipson, Co-Director SciLifeLab

Se alla

VI GÅR ETT STEG DJUPARE I DEN SAKPOLITISKA DEBATTEN