UTVECKLA DITT NÄTVERK, ÖKA DIN KUNSKAP OCH STÄRK DIN STÄLLNING I BRANSCHEN

Samuelsen erbjuder professionella nätverk inom en rad policyområden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell ram. Nätverket sätter ramen för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Du kan bli medlem av ett av nätverken om du önskar att få nya kunskaper, utöka ditt professionella nätverk och ta del av de aktuella samhällsdebatterna. Samuelsen säkerställer professionell mötesledning och lyckade nätverksmöten – varje gång.

 

 

Ett imponerande program som ni har lagt, och mycket viktiga frågor att diskutera och lyfta på olika sätt. Nätverksformen är mycket intressant!

f.d. minister

Bygg- & bostadsnätverket

Hållbarhetsmål och cirkulärt byggande

m/ Lotta Werner Flyborg, vd i Sweden Green Building Council, och Hans Wallström, hållbarhetschef vid Skanska

Utbildningsnätverket

Hur gör vi det prestigefyllt att bli yrkesutbildad?

m/ Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Elof Hansjons, regeringens särskild utredare för en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Nätverket för politisk kommunikation

Känslor vs. fakta?

m/ Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för SvD, och Anna Grönlund Krantz, CEO Hallvarsson Halvarsson

Se alla

VI GÅR ETT STEG DJUPARE I DEN SAKPOLITISKA DEBATTEN