UTVECKLA DITT NÄTVERK, ÖKA DIN KUNSKAP OCH STÄRK DIN STÄLLNING I BRANSCHEN

Samuelsen erbjuder professionella nätverk inom en rad policyområden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell ram. Nätverket sätter ramen för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Du kan bli medlem av ett av nätverken om du önskar att få nya kunskaper, utöka ditt professionella nätverk och ta del av de aktuella samhällsdebatterna. Samuelsen säkerställer professionell mötesledning och lyckade nätverksmöten – varje gång.

 

 

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Hållbarhetsmål och cirkulärt byggande

m/ Lotta Werner Flyborg, vd i Sweden Green Building Council, och Hans Wallström, hållbarhetschef vid Skanska

Utbildningspolitiskt nätverk

Hur gör vi det prestigefyllt att bli yrkesutbildad?

m/ Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Anders Havdelin, vd i Hantverkarnas Riksorganisation

Nätverket för politisk kommunikation

Känslor vs. fakta?

m/ Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för SvD, och Anna Grönlund Krantz, CEO Hallvarsson Halvarsson

Se alla

VI GÅR ETT STEG DJUPARE I DEN SAKPOLITISKA DEBATTEN