Mötesledare på väg...

Vi jobbar just nu på att hitta helt perfekt mötesledare till det bygg- och bostadspolitiska nätverket.

Mötesledare på väg...

Vi jobbar just nu på att hitta helt perfekt mötesledare till nätverket för politisk kommunikation.

Mötesledare på väg...

Vi jobbar just nu på att hitta helt perfekt mötesledare till det vård- och hälsopolitiska nätverket.

Lotta Edholm

Lotta Edholm var fram till våren 2020 skolborgarråd i Stockholms stad, där hon också var gruppledare för Liberalerna. Hon har varit ordförande i partiets ungdomsförbund, suttit i riksdagen och varit ledamot av partistyrelsen där hon också ingått i partiledningen. Lotta var som skolborgarråd och ordförande i Stockholms utbildningsnämnd en av landets ledande skolpolitiker igenom ett decennium. I dag är Lotta seniorkonsult i TeneliusHolm och sitter i styrelsen i friskolekoncernen Tellusgruppen. Lotte Edholm ledar mötena i det utbildningspolitiska nätverket.

Vi har medlemmar från bland andra...