Christer Ljungberg

Christer har 30 års erfarenhet inom hållbar transport och trafikplanering och deltog i expertgrupperna kring Stockholmsförsöket, TRAST och Nya Slussen. Christer är en av grundarna till Trivector, och jobbar i dag som senior advisor i Trivector Traffic. Dessutom är han ordförande i EC2B och debatterar transport och trafik i Dagens Industri. Senast fick han Trafikpriset 2022, med motiveringen att han varit en brygga mellan akademin, samhället och arbetslivet och har haft en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Christer Ljungberg leder mötena i infrastrukturnätverket.

Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt har varit Moderaternas sjukvårds- och hälsopolitiska talesperson och genom flera decennier varit förtroendevald inom bland annat kommun och landsting och var mellan 2002-2006 Kommunalråd med bla ansvar socialtjänst och äldreomsorg samt kommunstyrelse och från 2006-2014 Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Hon har också i koncernledningen varit chef för affärsutveckling hos vårdföretaget Aleris. I dag är Filippa egenföretagare med olika uppdrag men fortfarande med fingret på pulsen inom vård- och hälsofrågor, bland annat inom styrelsen i Visiba Care. Filippa Reinfeldt leder mötena i hälsonätverket.

Ibrahim Baylan

Ibrahim var fram till hösten 2021 näringsminister och var både energiminister och samordningsminister under åren 2014-2019. Ibrahim har suttit i Riksdagen sedan 2006 och har både varit socialdemokratisk partisekreterare och har som energiminister ledd arbetet kring Energiöverenskommelsen. Ibrahim har därför varit med i den politiska toppen under ett decennium. I dag är Ibrahim rådgivare inom energibranschen och moderator i Samuelsens energinätverk.

Linda Zachrison

Linda är kulturchef och var mellan 2015 och 2020 kulturråd vid ambassaden i Washington. Tidigare har Linda varit politisk sakkunnig vid Kulturdepartementet och chef i bl.a. Cirkus Cirkör, Svenska Filminstitutet och Parkteatern. Senast blev hon utsedd till regeringens särskilda utredare för återstarten av kulturlivet efter coronapandemin. Linda Zachrison ledar mötena i kulturnätverket.

Mötesledare på väg

Fram till hennes utnämning till skolminister var Lotta Edholm mötesledare i Samuelsens Utbildningsnätverk. Vi jobbar intensivt på att rekrytera ny mötesledare till nätverket.

Stefan Attefall

Stefan Attefall fanns under 19 år med i gruppledning, riksdag och regering för Kristdemokraterna, och var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister med ansvar för bygg- och bostadsfrågor, statsförvaltning och offentlig upphandling. Stefan har därför varit med i den bygg- och bostadspolitiska toppen i många år, och fick under sin tid som minister attefallshusen uppkallade efter sig. Sedan Stefan lämnade politiken har han varit ordförande i Hyreskommissionen och Byggmarknadskommissionen, strategisk rådgivare och suttit i styrelsen i en rad av bygg- och fastighetsföretag. Dessutom är han i dag chefredaktör på bostadspolitik.se. Stefan Attefall ledar mötena i bygg- och bostadsnätverket.

Ulrica Schenström

Ulrica Schenström har i flera decennier varit engagerad inom centralt politiskt arbete och opinionsbildning. Hon var med och formade Allians-samarbetet och var bland annat presschef och statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt. Därefter har Ulrica varit seniorkonsult inom kommunikationsrådgivning och public affairs. Igenom mer än 15 år har hon varit bland landets främsta politiska kommentatorer och opinionsbildare. I dag är Ulrica vd i tankesmedjan Fores och politisk kommentator i Aftonbladets podcast 'Åsiktskorridoren'. Ulrica ledar mötena i nätverket för politisk kommunikation.