Mötesledare på väg...

Vi jobbar just nu på att hitta helt perfekt mötesledare till det energipolitiska nätverket.

Mötesledare på väg...

Vi jobbar just nu på att hitta helt perfekt mötesledare till det kulturpolitiska nätverket.

Lotta Edholm

Lotta Edholm var fram till våren 2020 skolborgarråd i Stockholms stad, där hon också var gruppledare för Liberalerna. Hon har varit ordförande i partiets ungdomsförbund, suttit i riksdagen och varit ledamot av partistyrelsen där hon också ingått i partiledningen. Lotta var som skolborgarråd och ordförande i Stockholms utbildningsnämnd en av landets ledande skolpolitiker igenom ett decennium. I dag är Lotta seniorkonsult i TeneliusHolm och sitter i styrelsen i friskolekoncernen Tellusgruppen. Lotte Edholm ledar mötena i det utbildningspolitiska nätverket.

Ulrica Schenström

Ulrica Schenström har i flera decennier varit engagerad inom centralt politiskt arbete och opinionsbildning. Hon var med och formade Allians-samarbetet och var bland annat presschef och statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt. Därefter har Ulrica varit seniorkonsult inom kommunikationsrådgivning och public affairs. Igenom mer än 15 år har hon varit bland landets främsta politiska kommentatorer och opinionsbildare. I dag är Ulrica vd i tankesmedjan Fores och politisk kommentator i Aftonbladets podcast 'Åsiktskorridoren'. Ulrica ledar mötena i nätverket för politisk kommunikation.

Stefan Attefall

Stefan Attefall fanns under 19 år med i gruppledning, riksdag och regering för Kristdemokraterna, och var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister med ansvar för bygg- och bostadsfrågor, statsförvaltning och offentlig upphandling. Stefan har därför varit med i den bygg- och bostadspolitiska toppen i många år, och fick under sin tid som minister attefallshusen uppkallade efter sig. Sedan Stefan lämnade politiken har han varit ordförande i Hyreskommissionen och Byggmarknadskommissionen, strategisk rådgivare och suttit i styrelsen i en rad av bygg- och fastighetsföretag. Dessutom driver han i dag företaget Solidus AB, där han rådgiver om bygg- och bostadsfrågor. Stefan Attefall ledar mötena i det bygg- och bostadspolitiska nätverket.

Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt har varit Moderaternas sjukvårds- och hälsopolitiska talesperson och genom flera decennier varit förtroendevald inom bland annat kommun och landsting och var mellan 2002-2006 Kommunalråd med bla ansvar socialtjänst och äldreomsorg samt kommunstyrelse och från 2006-2014 Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Hon har också i koncernledningen varit chef för affärsutveckling hos vårdföretaget Aleris. I dag är Filippa egenföretagare med olika uppdrag men fortfarande med fingret på pulsen inom vård- och hälsofrågor, bland annat inom styrelsen i Visiba Care. Filippa Reinfeldt leder mötena i det vård- och hälsopolitiska nätverket.

Mötesledare på väg...

Vi jobbar just nu på att hitta helt perfekt mötesledare till det infrastrukturpolitiska nätverket.