Stärk ditt nätverk

Samuelsen erbjuder professionella politiska nätverk inom en rad sakpolitiska områden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell ram. Nätverket sätter ramen för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Du kan bli medlem av ett av nätverken om du önskar att få nya kunskaper, utöka ditt professionella nätverk och ta del av de aktuella samhällsdebatterna. Samuelsen säkerställer professionell mötesledning och lyckade nätverksmöten – varje gång.

 

 

Bygg- & bostadspolitiskt nätverk

Hållbarhetsmål och cirkulärt byggande

m/ Lotta Werner Flyborg, vd i Sweden Green Building Council, och Hans Wallström, hållbarhetschef vid Skanska

Utbildningspolitiskt nätverk

Hur gör vi det prestigefyllt att bli yrkesutbildad?

m/ Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Anders Havdelin, vd i Hantverkarnas Riksorganisation

Vård- & hälsopolitiskt nätverk

Vad kan vården lära sig av coronakrisen?

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sverige Läkarförbund, och Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset

Se alla

VI GÅR ETT STEG DJUPARE I DEN POLITISKA DEBATTEN