Stärk ditt nätverk

Samuelsen erbjuder professionella politiska nätverk inom en rad sakpolitiska områden.

Vi har specialiserat oss i att matcha de mest tonangivande aktörerna, de största experterna och viktigaste intressenterna med våra nätverksmedlemmar inom en professionell ram. Nätverket sätter ramen för kunskapsutbyte, inspiration och professionellt relationsbyggande.

Du kan bli medlem av ett av nätverken om du önskar att få nya kunskaper, utöka ditt professionella nätverk och ta del av de aktuella samhällsdebatterna. Samuelsen säkerställer professionell mötesledning och lyckade nätverksmöten – varje gång.

 

 

VI GÅR ETT STEG DJUPARE I DEN POLITISKA DEBATTEN

Vi har medlemmar från bland andra...